svasdssvasds
เนชั่นทีวี

ข่าว

รพ.ลานนาตรวจโควิด-19พนง.ขับรถพื้นที่เสี่ยงฟรี

27 พฤษภาคม 2564
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

ศูนย์คัดกรองโควิด-19 รพ.ลานนา ให้บริการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ให้แก่พนักงานขับรถสาธารณะ และรถขนส่งสินค้า ที่มีการเดินทางเข้า-ออกจังหวัดที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

รพ.ลานนาตรวจโควิด-19พนง.ขับรถพื้นที่เสี่ยงฟรี


เมื่อวันที่27พ.ค.2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จังหวัดเชียงใหม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ จำนวน 5 ราย ยอดสะสมผู้ติดเชื้อ 4,076ราย รักษาหาย 3,828 ราย มีผู้เสียชีวิตสะสม 23 ราย และพบคลัสเตอร์ใหม่2 กลุ่ม เป็นกลุ่มขนส่ง ในพื้นที่อำเภอสารภี ติดเชื้อ13ราย และกลุ่มจัดกิจกรรมในอำเภอสันทราย ติดเชื้อ10ราย จึงได้เร่งคัดกรองกลุ่มผู้สัมผัส กลุ่มขนส่ง เพื่อตรวจหาเชื้อโควิด-19

รพ.ลานนาตรวจโควิด-19พนง.ขับรถพื้นที่เสี่ยงฟรีพว.จิราลักษณ์ จันทร์กระจาย หน.แผนกสื่อสารการตลาด โรงพยาบาลลานนา กล่าวว่า ตามประกาศของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ฉบับที่ 11/2564 โดยแจ้งให้พนักงานขับรถสาธารณะ และรถขนส่งสินค้า ที่มีการเดินทางเข้า-ออกจังหวัดที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ได้แก่ จังหวัดกรุงเทพฯ , นนทบุรี , ปทุมธานี และสมุทรปราการ ให้เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ทุก 7 วัน พร้อมคอยสังเกตอาการของตนเอง และให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด

รพ.ลานนาตรวจโควิด-19พนง.ขับรถพื้นที่เสี่ยงฟรี
นอกจานี้ ต้องแสดงผลการตรวจต่อเจ้าหน้าที่ ณ ด่านตรวจหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งเข้าตรวจสอบในที่ทำงาน หรือสำนักงาน เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 โดยสามารถเข้ามารับการตรวจได้แล้ววันนี้ ที่ห้องตรวจคัดกรองโควิด ใต้อาคารC โรงพยาบาลลานนา โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

รพ.ลานนาตรวจโควิด-19พนง.ขับรถพื้นที่เสี่ยงฟรี

logoline