นราธิวาส - จากจุดเริ่มต้นครอบครัวหนึ่งหลบหนีข้ามแดนจากมาเลเซียจนลุกลามบานปลายขยายวงกว้างจนทำให้มีผู้ติดเชื้อเฉียด 100 ราย เนชั่นทีวีได้ร่วมสำรวจแนวชายแดนพร้อมเจ้าหนาที่ชุดปฏิบัติการจรยุทธ์ ลัดเลาะตามเส้นทางแม่น้ำสุไหงโกลกเพื่อปิดช่องทางผู้ลักลอบข้ามแดนผิดกฎหมายและนำเชื้อเข้าสู่ประเทศไทย

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

26 พฤษภาคม 2564 การติดเชื้อโควิด19 คลัสเตอร์เกาะสะท้อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส มีจุดเริ่มต้นมาจากครอบครัวหนึ่งที่หลบหนีข้ามพรมแดนมาจากประเทศมาเลเซีย จนเกิดการลุกลามขยายวงกว้างทำให้มีผู้ติดเชื้อเฉียด100ราย และในจำนวนนี้ยืนยันว่าเป็นการติดเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์แอฟริกาใต้เพิ่มอย่างต่อเนื่องจากเดิม 3 รายเพิ่มเป็น 8 รายและอาจจะเพิ่มขึ้นอีก
และการติดเชื้อที่ขยายวงกว้างไปตามหมู่บ้านตามแนวชายแดน ส่งผลทำให้ฝ่ายความมั่นคง โดยเฉพาะกองกำลังเทพสตรี ส่งชุดปฎิบัติการจรยุทธ์จำนวน 85 ชุดเข้าตรึงแนวชายแดนไทย-มาเลย์ทั้งทางบกและทางน้ำ

ชุดปฏิบัติการจรยุทธปิดช่องลักลอบข้ามแดน

ชุดปฏิบัติการจรยุทธปิดช่องลักลอบข้ามแดน

เนชั่นทีวี ลงตรวจพื้นที่สำรวจบริเวณแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย ร่วมกับเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการจรยุทธ์ ที่เข้าปฎิบัติการตรึงแนวชายแดนในพื้นที่ 3 อำเภอ เริ่มที่ อ.แว้ง อ.สุไหงโกลก และ อ.ตากใบ ที่มีแม่น้ำสุไหงโกลกกั้นกลางระยะทาง 95 กิโลเมตร

ชุดปฏิบัติการจรยุทธปิดช่องลักลอบข้ามแดนโดยการลาดตระเวนทางเรือนั้นจะเน้นการลาดตระเวนพื้นที่บริเวณอำเภอตากใบ ลัดเลาะแนวแม่น้ำสุไหงโกลก ผ่านพื้นที่ตำบลเกาะสะท้อน ที่ทอดยาวไปถึงอำเภอสุไหงโกลก โดยทุกจุดที่เคยเป็นช่องทางข้ามฟากในแต่ละชุมชนนั้นจะมีเจ้าหน้าที่เฝ้าประจำตลอด 24 ชั่วโมง


ขณะที่ในพื้นที่อำเภอแว้งนั้นส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่ทางธรรมชาติที่ต้องเดินเท้าเข้าพื้นที่บางจุดที่แม่น้ำตื้นเขินจนเห็นเนินทรายก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยเข้าไปตั้งฐานปฏิบัติการย่อยเพื่อเฝ้าระวังแต่โชคดีที่ช่วงนี้มีฝนตกลงมา ทำให้ระดับน้ำแม่น้ำสุไหงโกลกสูงขึ้นทำให้การลักลอบข้ามแดนนั้นหยุดชะงักไป

การหลุดลอดเข้ามาของผู้ที่หลบหนีเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย ทำให้จนท.ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการใหม่ ให้สอดรับกับสภาพพื้นที่ โดยเฉพาะในจุดล่อแหลมฝ่ายความมั่นคงจะเน้นการเข้าไปทำความเข้าใจกับหมู่บ้านตามแนวชายแดน เพื่อช่วยเป็นหูเป็นตาอีกทางหนึ่ง

ชุดปฏิบัติการจรยุทธปิดช่องลักลอบข้ามแดน

ข้อจำกัดที่กลายเป็นปัญหาที่ต้องเฝ้าระวังและเสี่ยงต่อการเข้าใจคลาดเคลื่อน นั่นคือการสื่อสาร เนื่องจากในพื้นที่ชายแดนใต้ประชาชนที่อยู่อาศัยทั้ง 2 ฝั่งชายแดนนั่นส่วนใหญ่เป็นเครือญาติกันวิถีชีวิตเดินทางไปมาหาสู่กันจึงมองว่าเป็นเรื่องปกติจนทำให้ละเลยในการป้องกันโรครวมถึงมีการปกปิดข้อมูลต้นตอที่ทำให้เกิดการติดเชื้อเป็นคลัสเตอร์ใหญ่

ชุดปฏิบัติการจรยุทธปิดช่องลักลอบข้ามแดน