ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 เปิดโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ที่บ้านดงยาง อ.มหาชนะชัย โดยนำผู้เสพเข้าบำบัด 3 เดือนเพื่อคืนคนดีสู่สังคมและครอบครัว

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

25 พฤษภาคม 2564 พล.ต.ท.ภาณุรัตน์  หลักบุญ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 เปิดโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ ที่บ้านดงยาง หมู่ 5 ต. บากเรือ อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร โดยมี พ.ต.อ.คมเพชร  ศรีเมืองคุณ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรมหาชนะชัย พร้อมด้วยนายศรี ศรีพุทธรินทร์ นายอำเภอมหาชนะชัย พร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาชนะชัย สาธารณสุขอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำหมู่บ้าน ผู้นำท้องถิ่น ตำรวจอาสาและผู้เข้ารับการบำบัดรักษายาเสพติด เข้าร่วมกิจกรรม 
โดย พ.ต.อ.คมเพชร  ศรีเมืองคุณ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรมหาชนะชัย กล่าวว่า สถานีตำรวจภูธรมหาชนะชัย ได้รับนโยบายจากตำรวจภูธรภาค 3 ให้ดำเนินโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยการคัดเลือกหมู่บ้านพื้นที่เป้าหมายที่มีการแพร่ระบาดของยาเสพติด พร้อมทั้งมีผู้นำหมู่บ้านและแกนนำให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน ซึ่งได้คัดเลือกบ้ายดงยาง หมู่ 5 และหมู่ 11 ตำบลบากเรือ เป็นหมู่บ้านดำเนินการโดยบูรณาการกับอำเภอมหาชนะชัย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ องค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ ผู้นำชุมชนและตำรวจอาสา โดยอออกพบปะ ทำความเข้าใจแก่ประชาชนในหมู่บ้านและค้นหาผู้เสพ ซึ่งพบผู้เสพ  21 ราย และนำเข้าสู่กระบวนการบำบัดแบบชุมชนบำบัด โดยใช้เวลาบำบัดรักษาในชุมชน 3 เดือน เพื่อคืนคนดีสู่ครอบครัวและชุมชนตำรวจภาค 3 เปิดชุมชนยั่งยืนแก้ปัญหายาเสพติดครบวงจร
ตำรวจภาค 3 เปิดชุมชนยั่งยืนแก้ปัญหายาเสพติดครบวงจร
 

ด้าน  พล.ต.ท.ภาณุรัตน์  หลักบุญ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 กล่าวว่า โครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ ได้มอบให้ตำรวจภูธรในพื้นที่ 8 จังหวัด ประกอบชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี อำนาจเจริญและยโสธร ดำเนินการ เพื่อแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน พร้อมทั้งการบำบัดรักษาและช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติดแบบองค์รวม โดยการดูแลผู้ใช้ยาเสพติดให้ได้รับการบำบัดฟื้นฟูภายในชุมชนอย่างต่อเนื่อง ตามหลักการสาธารณสุขและสิทธิมนุษยชน ซึ่งมีกระบวนการตั้งแต่การค้นหา คัดกรอง ฟื้นฟู ติดตาม ดูแล ช่วยเหลือ โดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลางที่สามารถดูแลผู้ใช้ยาเสพติดได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งการดำเนินโครงการแบ่งเป็น 3 ขั้นตอน ตั้งแต่ขั้นตอนเตรียมการ อาทิ แต่งตั้งชุดปฏิบัติการบูรณาการ สืบสภาพชุมชนและพบปะแกนนำ,ขั้นตอนปฏิบัติการ โดยลงพื้นที่สร้างแนวร่วม ค้นหาผู้ติดยาเสพติด กลั่นกรองคัดกรองตัวบุคคล นำเข้ากระบวนการชุมชนบำบัด สร้างชุมชนเข้มแข็งและส่งมอบพื้นที่ เฝ้าระวัง และติดตามประเมินผล ซึ่งจะสามารถคืนคนดีแก่ครอบครัว ชุมชนและประเทศชาติ 

ตำรวจภาค 3 เปิดชุมชนยั่งยืนแก้ปัญหายาเสพติดครบวงจร

ตำรวจภาค 3 เปิดชุมชนยั่งยืนแก้ปัญหายาเสพติดครบวงจร

พร้อมนี้ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 ได้พบปะกับผู้เข้ารับการบำบัดรักษาและให้กำลังในในการบำบัดฟื้นฟูตนเอง ตามแนวทาง มุ่งมั่น ใฝ่ดี กตัญญู  เพื่อเป็นคนดีของชุมชนต่อไป

ตำรวจภาค 3 เปิดชุมชนยั่งยืนแก้ปัญหายาเสพติดครบวงจร