svasdssvasds
เนชั่นทีวี

ข่าว

ทหารชายแดนร้องเพลงส่งกำลังใจ

25 พฤษภาคม 2564
361

3 ทหารชายแดนเชียงใหม่ ร้องเพลงให้กำลังใจพี่น้องทหารที่ต้องทำงานตามชายแดนเพื่อสกัดการลักลอบเข้าเมือง ที่ต้องห่างครอบครัวจากบ้านเกิดเมืองนอนมาไกล ขณะที่การเฝ้าระวังชายแดนยังคงเข้มข้น จับผู้ลักลอบไปแล้ว 396 คน

 วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จ.ส.ต.ศิริชัย คงแสนคำ พลทหารอนุพงศ์ สาวิสิทธิ์ และพลทหาร จิรายุส ปิ่งแก้ว จากหมวดทหารม้าที่ 2 กองร้อยทหารม้าที่ 4 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 5 กองกำลังผาเมือง ที่ปฏิบัติภารกิจชายแดนไทย-เมียนมา ด้าน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ใช้กีต้าร์โปร่งขับร้องเพลง "กำลังใจ" ซึ่งเป็นเพลงที่แต่งขึ้นเพื่อให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทหารที่ทำงานร่วมกัน และแทนความคิดถึงคนที่รักรวมถึงครอบครัวที่ตนเองห่างมาไกลเพื่อมาปฏิบัติหน้าที่ในการรับใช้ชาติ ตามแนวชายแดน บนยอดดอยสูงในพื้นที่ภาคเหนือ 


ทหารชายแดนร้องเพลงส่งกำลังใจ


     โดยเฉพาะในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เจ้าหน้าที่ทหารจะเป็นกำลังหลักในการสกัดกั้นผู้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย โดยใช้การลาดตระเวน เฝ้าตรวจ รวมถึงตั้งด่านตรวจและจุดตรวจในพื้นที่ตอนใน ตลอดจนบริเวณช่องทางธรรมชาติหลักและรอง


ทหารชายแดนร้องเพลงส่งกำลังใจ


     สำหรับสถานการณ์ที่ผ่านมามีการวางเครื่องมือเฝ้าตรวจชายแดนเพื่อช่วยให้การทำงานเกิดประสิทธิภาพ, ติดตั้งไฟส่องสว่างแผงโซล่าเซลล์, วางรั้วลวดหนาม และการใช้ยุทโธปกรณ์พิเศษ ทั้งกล้อง CCTV และอากาศยานไร้คนขับหรือโดรน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานของกำลังพล 


ทหารชายแดนร้องเพลงส่งกำลังใจ

ทั้งนี้ข้อมูลจากกองกำลังผาเมือง ระบุว่าตลอดแนวชายแดนด้านจังหวัดเชียงใหม่ หน่วยเฉพาะกรมทหารม้าที่ 5 กองกำลังผาเมือง มีการจัดชุดปฏิบัติการสกัดกั้น จำนวน 22 ชุดปฏิบัติการ ในพื้นที่ 5 อำเภอชายแดน ที่มีพรมแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ อำเภอแม่อาย ฝาง เชียงดาว ไชยปราการ และเวียงแหง โดยมีพื้นที่เฝ้าระวังพิเศษ 2 พื้นที่ได้แก่ อำเภอฝางและอำเภอเชียงดาว ผู้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายส่วนใหญ่เข้ามาเพื่อทำงานในภาคเกษตรกรรม ทำไร่ ทำสวน เพื่อให้มีรายได้กลับไปจุนเจือครอบครัว ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19


ผลจาการปฏิบัติงานตลอดหลายเดือนที่ผ่านมา ส่งผลให้มีผลการจับกุมผู้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ตั้งแต่วันที่1 ตุลาคม 2563เป็นต้นมา จำนวน 101 ครั้ง สามารถจับกุมผู้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย จำนวน 396 คน และผู้นำพา จำนวน 32 คน และสามารถจับกุมคนไทยได้ 28 ครั้ง จำนวน 60 คน


ทหารชายแดนร้องเพลงส่งกำลังใจ