กองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์บริจาคเงินและครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 15 รายการ กว่า 20 ล้าน หนุนช่วยแพทย์ พยาบาล ได้มีอุปกรณ์ใช้ช่วยผู้ป่วยอาการหนักและผู้ป่วยโควิด 19 ในภาคอีสาน


24 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุมจำลอง มุ่งการดี อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงพยาบาลขอนแก่น แพทย์หญิงนาตยา มิลส์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น พร้อมด้วยแพทย์หญิงรักฝัน สวัสดิ์พานิช ประธานองค์กรแพทย์ โรงพยาบาลขอนแก่น  และคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล  ร่วมรับมอบเงินบริจาคและครุภัณฑ์ทางการแพทย์  15 รายการ  มูลค่า  20,231,400  บาท  จากกองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์ โดยคุณปนัดดา อยู่วิทยา ที่ได้บริจาคให้กับโรงพยาบาลขอนแก่น เพื่อให้แพทย์ พยาบาลได้นำไปใช้ประโยชน์ในการรักษาผู้ป่วยอาการหนักและดูแลผู้ป่วยโควิดในโรงพยาบาลสนาม 


กองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์บริจาคกว่า 20 ล้านให้ รพ.ขอนแก่น


 
 

กองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์บริจาคกว่า 20 ล้านให้ รพ.ขอนแก่น


แพทย์หญิงรักฝัน  กล่าวว่า  เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ทำให้คุณปนัดดา อยู่วิทยา ไม่ได้เดินทางมามอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ด้วยตัวเอง  จึงได้ฝากข้อความส่งมาให้กำลังใจกับบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลขอนแก่นทุกคน ที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้ป่วย อย่างไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อยโดยเฉพาะในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ที่ทำให้บุคลากรทางการแพทย์ทำงานยากขึ้น  หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จะสามารถนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยหนักและผู้ป่วยโควิด 19 ในพื้นที่ภาคอีสานได้หายเป็นปกติ มีสุขภาพที่ดี

กองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์บริจาคกว่า 20 ล้านให้ รพ.ขอนแก่น

 

กองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์บริจาคกว่า 20 ล้านให้ รพ.ขอนแก่น

ด้านแพทย์หญิงนาตยา มิลส์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น กล่าวว่าโรงพยาบาลขอนแก่นเป็นโรงเรียนแพทย์ที่ช่วยผลิตแพทย์เพื่อออกไปช่วยเหลือรักษาประชาชนที่เจ็บป่วยในโรงพยาบาลต่าง มาอย่างต่อเนื่อง  ทำให้กองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์ โดยคุณปนัดดา อยู่วิทยา ที่มีจิตอันเป็นกุศลเพื่อเป็นการตอบแทนคุณแผ่นดิน และได้เห็นความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลขอนแก่น  จึงได้บริจาคครุภัณฑ์ทางการแพทย์   15 รายการ เช่น เครื่องนวดทรวงอกเพื่อปรับสภาพปอดและการหายใจ  เครื่องผลิตออกซิเจน  และเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติ เป็นต้น มูลค่า  20,231,400  บาท ไปใช้ประโยชน์ในการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโรไวรัสโคโรน่า 2019 และใช้ประโยชน์ในอาคารอายุรกรรม 298 เตียง 
"เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติแบบสอดแขน จะนำไปใช้ในโรงพยาบาลสนาม สำหรับผู้ป่วยโควิด 19  ส่วนอุปกรณ์อื่นๆ ล้วนเป็นประโยชน์ต่อการให้บริการผู้ป่วยอาการหนักทั้งสิ้น  ซึ่งทางโรงพยาบาลขอนแก่นจะได้นำครุภัณฑ์ทางการแพทย์ใช้กับแผนกอายุรกรรม   ตามภาระการให้บริการในปัจจุบันและตามแผนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ โดยเฉพาะผู้ป่วยวิกฤติที่มีถึง 70 รายต่อวัน  ช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ด้วย"แพทย์หญิงนาตยา กล่าว

กองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์บริจาคกว่า 20 ล้านให้ รพ.ขอนแก่น