ตรวจหวย ตรวจผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 มีดังนี้ รางวัลที่ 1 : 684579 / รางวัลเลขหน้า 3 ตัว : 843 , 615 / รางวัลเลขท้าย 3 ตัว : 276 , 970 / รางวัลเลขท้าย 2 ตัว : 14

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

****กรุณาตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง กับกองสลากกินแบ่งรัฐบาล
สลากกินแบ่งรัฐบาล
ตรวจหวย ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล
รางวัลที่ 1 : รางวัลละ 6,000,000 บาท
684579
รางวัลเลขหน้า 3 ตัว : รางวัลละ 4,000 บาท
843 , 615
รางวัลเลขท้าย 3 ตัว : รางวัลละ 4,000 บาท
276 , 970รางวัลเลขท้าย 2 ตัว : รางวัลละ 2,000 บาท
14

ตรวจหวย ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2564


รางวัลที่ 2 : มี 5 รางวัลๆละ 200,000 บาท
029555 , 030705 , 252537 , 397364 , 673800
 

ตรวจหวย ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2564


รางวัลที่ 3 : มี 10 รางวัลๆละ 80,000 บาท
039048 , 218742 , 355222 , 381159 , 520561 , 624502 , 736653 , 740510 , 844801 , 868797

 

ตรวจหวย ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2564

รางวัลที่ 4 : มี 50 รางวัลๆละ 40,000 บาท
003760 , 040531 , 089444 , 183835 , 199443 , 214351 , 222646 , 25099 , 2256717 , 260332

261130 , 262458 , 300665 , 305521 , 331568 , 340311 , 367050 , 412734 , 419473 , 422433

478298 , 479718 , 484562 , 526700 , 532431 , 569087 , 580927 , 590912 , 635067 , 651151

712396 , 714496 , 719644 , 720674 , 757428 , 775085 , 796486 , 819365 , 831164 , 880914

887714 , 901864 , 915503 , 932207 , 947316 , 953661 , 957524 , 979021 , 988738 , 992429
 

ตรวจหวย ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2564


รางวัลที่ 5 : มี 100 รางวัลๆละ 20,000 บาท
000125 , 018171 , 024950 , 045442 , 057981 , 097117 , 098803 , 114790 , 120564 , 131742

132294 , 132789 , 169838 , 178823 , 188976 , 194720 , 220155 , 229945 , 231943 , 236745238226 , 243510 , 243724 , 251970 , 262303 , 267529 , 270377 , 273451 , 274813 , 281162

294072 , 296868 , 306208 , 307696 , 307771 , 313162 , 313314 , 321781 , 322047 , 333912

338269 , 339454 , 342399 , 343811 , 366485 , 373876 , 381929 , 401716 , 420009 , 450295

458052 , 467694 , 470548 , 492229 , 494665 , 498796 , 512198 , 521370 , 524950 , 532509

556039 , 566721 , 572547 , 595269 , 599484 , 644985 , 645915 , 648233 , 656746 , 668675686042 , 698855 , 706900 , 716015 , 720643 , 730325 , 748629 , 757923 , 765262 , 777455794646 , 811666 , 816269 , 817669 , 834010 , 845157 , 885758 , 889481 , 904626 , 908140913555 , 933375 , 949488 , 961360 , 967097 , 971506 , 983827 , 991315 , 993184 , 998229