มติมหาเถรสมาคม สั่งทุกวัดเผาศพผู้ติดเชื้อโควิดทุกราย โดยห้ามปฏิเสธ แต่ต้องทำตามกฎที่ถูกต้อง ขณะที่สาธารณสุข เปิด 5 แนวทางจัดการร่าง ยืนยัน ถ้าทำถูกวิธี จะไม่มีการแพร่เชื้อต่อแน่นอน

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ในฐานะโฆษก พศ. แถลงผลการประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) ว่า มส.ได้มีมติมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 หลังจากที่พบการระบาดมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

1.ให้ทุกวัดงดจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มคนตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป ส่วนการปฏิบัติศาสนกิจให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องการระบาดของแต่ละจังหวัด และตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข (สธ.)

2.ให้เจ้าคณะผู้ปกครองกำชับวัดในเขตปกครองปฏิบัติตามมาตรการป้องการระบาดของ สธ. และมาตรการแต่ละจังหวัดอย่างเคร่งครัด

3.ให้ทุกวัดสงเคราะห์จัดฌาปนกิจศพที่เสียชีวิตจากโรคโควิด-19 พร้อมกันนี้สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ กรรมการ มส. เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ได้แจ้งว่า หากวัดใดมีการดำเนินการดังกล่าว แต่ขาดแคลนงบประมาณในการดำเนินการให้แจ้งเรื่องผ่านสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด (พศจ.) เพื่อส่งเรื่องมาที่สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช เพื่อพิจารณาสนับสนุนกัปปิยภัณฑ์ต่อไป


อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ นพ.ทวี โชติพิทยสุนนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ กล่าวว่า ขอให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ช่วยสร้างความเข้าใจกับวัดในการประกอบพิธีทางศาสนาแก่ศพผู้ป่วย COVID-19 ว่ายังสามารถทำได้ตามปกติ แต่ควรลดวันสวดเหลือ 1 วัน เพราะศพผู้ป่วยไม่ได้ฉีดน้ำยารักษาสภาพศพ

นอกจากนี้ สิ่งที่ไม่ควรทำคือไม่ควรแกะเปิดถุงห่อศพที่โรงพยาบาลห่อไว้เด็ดขาด เพราะเป็นการบรรจุศพผู้ป่วยทางโรงพยาบาลได้จัดการฆ่าเชื้อมาให้อย่างดีแล้ว ใส่ถุงซิป 3 ชั้น ทุกชั้นมีน้ำยาฆ่าเชื้อก่อนบรรจุลงโลง และการเผาศพที่ต้องใช้ความร้อนกว่า 1,000 องศาเซลเซียส

ขณะเดียวกัน มีคำแนะนำจาก สถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้มีแนวทางวิธีการจัดการการศพผู้เสียชีวิต กรณีผู้ป่วยโควิด-19 เสียชีวิต เพื่อการจัดการเชื้อ โดยระบุว่า

แนวทางจัดการศพผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19

1.เมื่อผู้ป่วยเสียชีวิตสารคัดหลั่งที่อยู่ในศพยังสามารถแพร่กระจายเชื้อได้

2.ควบคุมสารคัดหลั่งโดยเก็บศพไว้ในถุงซิปกันน้ำอย่างน้อยสองชั้นและใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรคทาด้านนอกถุงเก็บศพ

3.ห้ามเปิดถุงเก็บศพโดยเด็ดขาด ไม่มีการอาบน้ำศพ รดน้ำศพ และฉีดยารักษาศพ

4.บรรจุศพพร้อมถุงลงในโลงศพ และปิดฝาโลงให้สนิท ญาติสามารถนำศพไปทำพิธีกรรมทางศาสนาได้อย่างปลอดภัย

5.การเผาหรือฝังศพจะไม่ก่อให้เกิดการแพร่กระจายเชื้อ

อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ นพ.ทวี โชติพิทยสุนนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ กล่าวว่า ขอให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ช่วยสร้างความเข้าใจกับวัดในการประกอบพิธีทางศาสนาแก่ศพผู้ป่วย COVID-19 ว่ายังสามารถทำได้ตามปกติ แต่ควรลดวันสวดเหลือ 1 วัน เพราะศพผู้ป่วยไม่ได้ฉีดน้ำยารักษาสภาพศพ

นอกจากนี้ สิ่งที่ไม่ควรทำคือไม่ควรแกะเปิดถุงห่อศพที่โรงพยาบาลห่อไว้เด็ดขาด เพราะเป็นการบรรจุศพผู้ป่วยทางโรงพยาบาลได้จัดการฆ่าเชื้อมาให้อย่างดีแล้ว ใส่ถุงซิป 3 ชั้น ทุกชั้นมีน้ำยาฆ่าเชื้อก่อนบรรจุลงโลง และการเผาศพที่ต้องใช้ความร้อนกว่า 1,000 องศาเซลเซียส

ขณะเดียวกัน มีคำแนะนำจาก สถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้มีแนวทางวิธีการจัดการการศพผู้เสียชีวิต กรณีผู้ป่วยโควิด-19 เสียชีวิต เพื่อการจัดการเชื้อ โดยระบุว่า

แนวทางจัดการศพผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19

1.เมื่อผู้ป่วยเสียชีวิตสารคัดหลั่งที่อยู่ในศพยังสามารถแพร่กระจายเชื้อได้

2.ควบคุมสารคัดหลั่งโดยเก็บศพไว้ในถุงซิปกันน้ำอย่างน้อยสองชั้นและใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรคทาด้านนอกถุงเก็บศพ

3.ห้ามเปิดถุงเก็บศพโดยเด็ดขาด ไม่มีการอาบน้ำศพ รดน้ำศพ และฉีดยารักษาศพ

4.บรรจุศพพร้อมถุงลงในโลงศพ และปิดฝาโลงให้สนิท ญาติสามารถนำศพไปทำพิธีกรรมทางศาสนาได้อย่างปลอดภัย

5.การเผาหรือฝังศพจะไม่ก่อให้เกิดการแพร่กระจายเชื้อ