จับตา!! การประชุมศบค.ชุดเล็ก ถกหาข้อสรุป นำเข้าที่ประชุม ศบค.ชุดใหญ่ช่วงบ่ายวันนี้ โดยมีการเสนอให้ยกระดับพื้นที่จังหวัดแบ่งออกเป็น 3 ระดับ (แดงเข้ม-แดง-ส้ม) เพื่อกำหนดมาตรการควบคุมโรคให้เข้มข้นยิ่งขึ้น

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

29 เมษายน 2564 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะผู้อำนวยการ ศบค. จะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ครั้งที่ 6/2564 ผ่านระบบ VDO Conference ที่ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล ในเวลา 14.00 น. เพื่อสรุปผลการออกมาตรการ และข้อกำหนดในกิจการกิจกรรมต่างๆ
ทั้งนี้มีรายงานว่าในช่วงเช้าวันนี้จะมีการประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 หรือ ศปก.ศบค. (ศบค.ชุดเล็ก) หารือถึงข้อเสนอของกระทรวงสาธารณสุข ที่ต้องการยกระดับมาตรการให้เข้มข้นมากขึ้น ได้แก่ การเพิ่มโซนสีจังหวัด คือ พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มข้น หรือสีแดงเข้ม พื้นที่ควบคุมสูงสุดหรือสีแดง พื้นที่ควบคุมหรือสีส้ม เพราะเมื่อเพิ่มโซนสีแล้วจะทำให้การออกมาตรการเข้มข้นทำได้เพิ่มขึ้นตามไปด้วย ที่ประชุมได้ให้แต่ละฝ่ายกลับไปพูดคุยรายละเอียดให้ครบถ้วนมากกว่านี้ เพื่อที่จะได้ออกคำสั่ง และมาตรการที่ง่ายต่อการทำความเข้าใจ
สำหรับข้อเสนอของ ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข ได้ให้ยกระดับพื้นที่จังหวัดแบ่งออกเป็น 3 ระดับ เพื่อกำหนดมาตรการควบคุมโรคให้เข้มข้นมากยิ่งขึ้น

  • 1.พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด สีแดงเข้ม มี 6 จังหวัด คือ กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ เชียงใหม่ และชลบุรี
  • 2.พื้นที่ควบคุมสูงสุด สีแดง มี 55 จังหวัด
  • 3.พื้นที่ควบคุม สีส้ม มี 16 จังหวัด