พังงา- โรงพยาบาลตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ออกประกาศสั่งปิดห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉินชั่วคราว หลังพบพยาบาลติดเชื้อโควิด-19 มีผู้สัมผัสเสี่ยง 22 คน ผลการตรวจครั้งแรกยังไม่พบเชื้อแต่ยังต้องกักตัวอีก 14 วัน

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

28 เมษายน 2564 นายแพทย์สุรัตน์ ตันติทวีวรกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา ได้ออกประกาศโรงพยาบาลตะกั่วป่า เรื่องพบเจ้าหน้าที่พยาบาลห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลตะกั่วป่าเป็นผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รายใหม่ 1 ราย                  

สั่งปิดห้องฉุกเฉินชั่วคราว พบพยาบาล รพ.ตะกั่วป่าติดโควิด-19


ซึ่งโรงพยาบาลได้ทำการสอบสวนโรค ค้นหาผู้สัมผัสกลุ่มเสี่ยงสูง พบเป็นเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล และสมาชิกในครอบครัว จำนวน 22 คน โดยทุกคนได้รับการ swab ส่งตรวจหาเชื้อ และผลการตรวจครั้งแรกพบว่าผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทั้งหมดไม่พบเชื้อ จึงให้ผู้สัมผัสเสี่ยงกลุ่มเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลทุกคนได้รับการกักตัวในโรงพยาบาล ส่วนสมาชิกในครอบครัวให้กักตัวที่บ้านเป็นเวลา14วัน

    

สั่งปิดห้องฉุกเฉินชั่วคราว พบพยาบาล รพ.ตะกั่วป่าติดโควิด-19

พร้อมประกาศปิดห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉินเป็นการชั่วคราว เพื่อทำความสะอาดตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 16.00 น. จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 08.30 น. โดยให้ผู้รับบริการสามารถไปรับบริการได้ที่โรงพยาบาลบางไทร และศูนย์การแพทย์เขาหลักได้ตามเวลาปกติ อีกทั้งให้ประชาขนและเจ้าหน้าที่สังกัดโรงพยาบาลตะกั่วป่าทุกท่าน เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวร้สโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามแนวทาง D M H T T A อย่างเคร่งครัด

สั่งปิดห้องฉุกเฉินชั่วคราว พบพยาบาล รพ.ตะกั่วป่าติดโควิด-19

           สำหรับสถานการณ์โควิด-19 ระลอกเดือนเมษายน ในวันนี้พบผู้ป่วยเพิ่ม 2 ราย เป็นผู้ป่วยในอำเภอตะกั่วป่า1 รายและอ.ตะกั่วทุ่ง 1 ราย มีผู้ป่วยสะสมรวม 38 ราย หายป่วยได้กลับบ้านแล้ว 11 ราย จากโรงพยาบาลพังงา7 ราย โรงพยาบาลตะกั่วป่า 2 รายและโรงพยาบาลสนาม 2 ราย

สั่งปิดห้องฉุกเฉินชั่วคราว พบพยาบาล รพ.ตะกั่วป่าติดโควิด-19