ชาวบ้านโวย สร้างรางระบายน้ำไม่ได้มาตรฐาน มีรอยแตกคล้ายกับใช้ค้อนทุบให้ฝาท่อปิดสนิท ขณะที่ป้ายโครงการติดกับรั้วของชาวบ้าน เคยร้องไปที่องค์การบริหารส่วนตำบล แต่ไม่มีความคืบหน้า

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

28 เมษายน 2564 ชาวบ้านบ้านนาเรือง หมู่ 8  ต.ด่าน  อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ ได้ออกมาร้องเรียนสื่อให้เป็นกระบอกเสียง วอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ช่วยตรวจสอบโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำจากศาลกางหมู่บ้าน-วัด ม.8  ขององค์การบริหารส่วนตำบลด่าน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ งบประมาณ 335,000 บาท ปริมาณงานก่อสร้าง คสล.ฝั่งซ้าย กว้าง 0.50 ม. ลึก 0.50 ม. ยาว 200.00 ม. และก่อสร้างบ่อพัก คสล. ขนาด 8.80x8.80 ม. จำนวน 7 บ่อ ตามแบบรูปรายการ อบต.กำหนด สัญญาจ้างเลขที่ 248/2563 วันเริ่มสัญญา วันที่ 25 กันยายน 2563 วันสิ้นสุดสัญญาวันที่ 24 ธันวาคม 2563 ผู้รับจ้าง หจก.สังขะรวมชัยการค้า ผู้ควบคุมงาน นายภูสิทธิ์ จำปาทอง กรรมการตรวจรับการจ้าง นายธีรวัฒน์ สมสวย ประธานกรรมการ, นายเขวง  ฤทธิ์กระโทก กรรมการ, และนายสงคราม บุญเจริญ กรรมการ ซึ่งสร้างแล้วเสร็จเมื่อเดือน ธ.ค. ที่ผ่านมา 

ชาวบ้านโวย สร้างรางระบายน้ำไม่ได้มาตรฐานโดยชาวบ้านบอกว่าการก่อสร้างรางระบายน้ำดังกล่าวไม่ได้มาตรฐาน เนื่องจากใส่ฝาท่อไม่ได้ขนาดตามแบบแปลนที่กำหนด คล้ายว่าช่างใช้ค้อนทุบให้ฝาท่อปิดสนิท ที่ผ่านมาชาวบ้านที่ทำเรื่องแจ้งไปยัง อบต. ซึ่งเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำดังกล่าว ได้รับคำตอบว่าจะมาตรวจสอบแก้ไขแต่ก็เงียบหายไปกว่า 2 เดือนแล้ว จึงได้พากันออกมาร้องเรียนผ่านสื่อเพื่อให้ อบต.หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบแก้ไขให้ได้มาตรฐาน สามารถใช้ประโยชน์ได้จริง

ชาวบ้านโวย สร้างรางระบายน้ำไม่ได้มาตรฐาน

นายวีรยุทธ  สุระ ตัวแทนชาวบ้าน บอกว่า ตนไม่ใช่วิศวะคุมงาน ตนไม่มีความรู้เป็นแค่ชาวบ้านและเกษตรกรธรรมดา ตนจึงสงสัยว่า ตามสัญญาวันเริ่มสัญญา วันที่ 25 กันยายน 2563 วันสิ้นสุดสัญญาวันที่ 24 ธันวาคม 2563 ผู้รับจ้าง หจก.สังขะรวมชัยการค้า ผู้ควบคุมงาน นายภูสิทธิ์ จำปาทอง กรรมการตรวจรับการจ้าง นายธีรวัฒน์ สมสวย ประธานกรรมการ, นายเขวง  ฤทธิ์กระโทก กรรมการ, และนายสงคราม บุญเจริญ กรรมการ คณะกรรมการตรวจรับผ่านได้อย่างไร ทั้ง ๆ ที่สร้างไม่ได้มาตรฐานตามแบบแปลน ใส่ฝาท่อไม่ได้ขนาดตามแบบแปลนที่กำหนด คล้ายว่าช่างใช้ค้อนทุบให้ฝาท่อปิดสนิท ประกอบกับป้ายโครงการไม่มีเสาตั้งต้องใช้ผ้าป้ายมาผูกติดกับรั้วของชาวบ้าน ซึ่งดูแล้วไม่ได้มาตรฐานตลอดความยาว 200.00 ม. บางจุดใช้งานเพียงไม่นานก็แตกเสียหาย ทั้งยังมีขนาดที่ไม่ตรงตามแบบแปลน จึงของวิงวอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้ามาแก้ไขให้ได้มาตรฐานด้วย ปล่อยไว้นานมันจะพังซะก่อน

ชาวบ้านโวย สร้างรางระบายน้ำไม่ได้มาตรฐานทางด้านนายชนะศักดิ์ หงส์ทอง ปลัด อบต.ด่าน ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต. บอกว่า ได้รับทราบถึงปัญหาดังกล่าวแล้ว ก็จะส่งเจ้าหน้าที่ลงไปตรวจสอบแล้ว หากพบว่ามีการก่อสร้างไม่ได้มาตรฐานตามที่ชาวบ้านร้องเรียนจริง ก็จะเร่งดำเนินการแก้ไขให้ได้มาตรฐานตามแบบ ก็อยากฝากถึงชาวบ้านว่า ทาง อบต.ไม่ได้นิ่งนอนใจทันทีที่ได้รับเรื่องก็ลงไปตรวจสอบและเร่งรัดแก้ไขต่อไป

ชาวบ้านโวย สร้างรางระบายน้ำไม่ได้มาตรฐาน