การไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA แจ้งปิดทำการเนื่องในวันหยุดชดเชยวันแรงงานแห่งชาติ และวันฉัตรมงคล ระหว่างวันที่ 3-4 พ.ค. 64 .

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

การไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA จะปิดทำการทุกแห่งเนื่องในวันหยุดชดเชยวันแรงงานแห่งชาติ และวันฉัตรมงคล ระหว่างวันที่ 3-4 พฤษภาคม 2564 รวมถึงเคาน์เตอร์ที่ศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ (Government Center) ที่ตั้งอยู่ภายในจุดเคาน์เตอร์บริการอำเภอ..ยิ้ม ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาเวสต์เกต โซน Fashion ชั้น 1 เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ บริเวณชั้น 3 และห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์งามวงศ์วาน บริเวณชั้น 3 ซึ่งงดให้บริการชั่วคราวจนกว่ามีคำสั่งเปลี่ยนแปลง หรือสถานการณ์ระบาดของ COVID-19 เข้าสู่ภาวะปกติ โดย MEA จะเปิดทำการและให้บริการตามปกติ ในวันพุธที่ 5 พฤษภาคม 2564 ระหว่างเวลา 07.30 15.00 น. ทั้งนี้ หากมีการปรับเปลี่ยนการให้บริการตามสถานการณ์ MEA จะประชาสัมพันธ์ให้ทราบต่อไป จึงขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิด 
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในปัจจุบัน รวมถึงเพื่อความปลอดภัยของประชาชน MEA ขอแนะนำให้ผู้ใช้ไฟฟ้าใช้บริการช่องทางออนไลน์ สะดวกสบาย ไม่ต้องเดินทางได้ตลอด 24 ชม.
- ชำระค่าไฟฟ้าผ่านช่องทาง e-Payment หรือชำระผ่าน MEA Smart Life Application โดยหักผ่านบัตรเครดิต Mastercard และ Visa โดยสามารถใช้งานได้ทั้ง App Store และ Google Play สามารถดาวน์โหลดฟรี ที่ https://onelink.to/measmartlife
- MEASY งานบริการครบวงจรผ่านระบบออนไลน์ https://www.mea.or.th/eservice/ เช่น ขอคืนเงินหลักประกันการใช้ไฟฟ้า บริการขอติดตั้งไฟฟ้าใหม่ ขอติดตั้งไฟฟ้าเพิ่ม ขอใช้ไฟฟ้าชั่วคราว ขอเพิ่ม-ลดขนาดเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า โอนเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า ขอเลื่อนเครื่องวัด ฯ ขอย้ายเสา/สายไฟฟ้า ติดตั้งสายไฟฟ้าภายใน ขอคืนเงินค่าบริการ หรือแจ้งค่าไฟฟ้าผิดปกติ ของดใช้ไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว ขอยกเลิกการใช้ไฟฟ้า ขอเปลี่ยนประเภทผู้ใช้ไฟฟ้าเป็น TOU ขอใช้ไฟฟ้าเพื่อรองรับการติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้า (EV Charger) และขอเปลี่ยนประเภท EV Charger เป็น EV Low Priority เป็นต้น
-  MEA e-Bill สมัครเพื่อรับใบแจ้งยอดค่าไฟฟ้า e-Invoice ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี e-Receipt/e-Tax Invoice และหนังสือเตือนให้ชำระค่าไฟฟ้า e-Notification โดยรับผ่าน SMS หรือ Email เพื่อลดการใช้กระดาษ และเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว เอกสารถูกต้องตามกฎหมาย 
- Line : MEA Connect ช่องทางติดต่อ และแหล่งรวมการบริการออนไลน์ต่าง ๆ ที่ MEA จัดทำขึ้นใหม่ล่าสุด ใช้สะดวกสบายยิ่งขึ้น เพิ่มเป็นเพื่อน ได้ที่ https://lin.ee/gX2zNRl
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ช่องทางโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ได้แก่ Facebook : การไฟฟ้านครหลวง MEA, Line: MEA Connect, Twitter: @mea_news, และศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวง MEA Call Center 1130 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร

Energy for city life, Energize smart living 
Facebook : https://www.facebook.com/497340003626475/posts/4581159725244462/
Website : https://www.mea.or.th/content/detail/87/5886
Twitter : https://twitter.com/mea_news/status/1387243092101648385?s=21
Gnews : https://gnews.apps.go.th/news?news=83244
Line OA : https://timeline.line.me/post/_dQn9zGwXj83CxqzRN98kNgtqOGsCdIGLMSbrTR8/1161957898001065918