สุโขทัย - เรื่องดีที่น่าชื่นชม พบอดีตครูสาวอนุรักษ์งานศิลป์ "ลวดลายสังคโลก" ผันตัวเองเป็นเจ้าของร้าน "สังคโลกอาร์ต" ต่อยอดความรู้สู่เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้สืบทอดภูมิปัญญาการทำเครื่องสังคโลกเมืองสุโขทัย

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

อดีตครูสาวอนุรักษ์งานศิลป์"ลวดลายสังคโลก"

"สังคโลก" ของจังหวัดสุโขทัย ได้สืบทอดศิลปะและภูมิปัญญาการทำเครื่องสังคโลกมานานมากกว่า 700 ปี และยังเป็นสื่อของการบอกเล่าเรื่องราวในอดีต ถึงความเจริญและความอุดมสมบูรณ์ของอาณาจักรสุโขทัยที่รุ่งเรืองจวบจนทุกวันนี้ การตกแต่งลวดลายบนสังคโลกเฉพาะเมืองสุโขทัย คือ รูปปลากา กงจักร และดอกไม้ ซึ่งสีที่นิยมจะเป็นสีเขียวและสีครามสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยอดีตกาลในสีของเครื่องสังคโลกของเมืองสุโขทัยอดีตครูสาวอนุรักษ์งานศิลป์"ลวดลายสังคโลก"อดีตครูสาวอนุรักษ์งานศิลป์"ลวดลายสังคโลก"ผู้สื่อข่าวรายงานว่า "ครูสาว" หรือ จันทรา อ่วมพรม อดีตอาจารย์แผนกศิลปกรรมเซรามิค ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ครูผู้ไม่หวงแหนความรู้ไม่หวงแหนวิชาและมีลูกศิษย์มากมายหลายต่อหลายรุ่นที่ประสบความสำเร็จ เธอเป็นครูผู้รักการเขียนลายสังคโลกด้วยมือและผลิตชิ้นงานสังคโลกเซรามิคที่ชำนาญงานในด้านศิลปะการเขียนลวดลายสังคโลก งานปั้นขึ้นรูปจากงานดิน ซึ่งได้ผันตัวเองมาเป็นเจ้าของร้าน "สังคโลกอาร์ต" ซึ่งตั้งอยู่ที่ ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.สุโขทัย อย่างเต็มตัวแทนการเป็นครูประจำและด้วยความหลงไหลงานด้านศิลปะสังคโลกแบบลายโบราณก็ได้ประยุกต์ลวดลายที่สวยงามวาดไว้บนชิ้นงานสังคโลกเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวและร้านค้าที่มาเป็นลูกค้าของร้าน "สังคโลกอาร์ต"อดีตครูสาวอนุรักษ์งานศิลป์"ลวดลายสังคโลก"อดีตครูสาวอนุรักษ์งานศิลป์"ลวดลายสังคโลก"


"ครูสาว" กล่าวในเรื่องนี้ว่า ร้าน "สังคโลกอาร์ต" เรามีความชำนาญและความชื่นชอบในการปั้นและการวาดลวดลายสังคโลก มีนักท่องเที่ยวและลูกค้าให้ความสนใจ จึงได้มีการจัดกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจในงานสังคโลกเมืองสุโขทัยโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ได้เข้ามาเรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างหัตถศิลป์ด้วยตัวเอง ซึ่งนักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจงานศิลปะด้านนี้ ได้ร่วมกิจกรรมลงมือปั้นและวาดลวดลายเฉพาะของสุโขทัย ลงบนสังคโลกและกิจกรรมการมีส่วนร่วมนี้ของนักท่องเที่ยว นักเรียนและผู้ที่สนใจสามารถทำให้ได้ร่วมอนุรักษ์ และสืบสานงานหัตถศิลป์ให้คงอยู่สืบคู่เมืองสุโขทัย คนไทย เยาวชนและคนรุ่นใหม่ต่อไป นอกจากนี้เรายังมีการออกบูธกิจกรรม ออกร้าน ให้ความรู้ทางกิจกรรมต่างๆ ของงานศิลป์และงานอีเวนท์ด้านส่งเสริมการเรียนรู้ ด้านฝึกวิชาชีพตามงานสำคัญต่างๆ ด้วยเพื่อเผยแพร่งานศิลปะของงานช่างของของคนสุโขทัยให้ยืนยาวสืบต่อไป

อดีตครูสาวอนุรักษ์งานศิลป์"ลวดลายสังคโลก"