svasdssvasds
เนชั่นทีวี

ข่าว

พบคลัสเตอร์"รดน้ำดำหัว"-ผู้ป่วยรายใหม่7ราย

27 เมษายน 2564
2.0 k

เชียงราย - เผยพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 7 ราย ยอดสะสม 307 ราย รักษาหาย 155 ราย ทางสาธารณสุข อ.พาน ลงพื้นที่ ต.ทรายขาว พบกลุ่มเสี่ยง 52 ราย กลับมารดน้ำดำหัวในช่วงสงกรานต์ ขณะที่ก่อนหน้านี้ติดเชื้อไปแล้ว 10 รายพบคลัสเตอร์"รดน้ำดำหัว"-ผู้ป่วยรายใหม่7รายวันที่ 27 เมษายน 2564 สถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ใน จ.เชียงราย โดยทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายรายงานยอดผู้ป่วยเพิ่มจำนวน 7 ราย ยอดสะสมเชียงราย 307 ราย ติดเชื้อในจังหวัด 196 ราย ติดเชื้อจากต่างจังหวัด 111 ราย โดยในจำนวนนี้พบว่ามีผู้ป่วยที่หายป่วยแล้ว 155 ราย โดยยังรักษาอยู่ 152 ราย โดยรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 64 ราย และโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์แม่ฟ้าหลวง 88 ราย


พบคลัสเตอร์"รดน้ำดำหัว"-ผู้ป่วยรายใหม่7ราย

 โดยผู้ป่วยสะสมรายอำเภอแยกเป็น อ.เมืองเชียงราย 109 ราย อ.แม่สาย 100 ราย อ.พาน 30 ราย อ.แม่จัน 11 ราย อ.แม่ลาว 10 ราย อ.แม่ฟ้าหลวง 10 ราย อ.เทิง 6 ราย อ.เชียงของ 6 ราย อ.เวียงป่าเป้า 6 ราย อ.เชียงแสน 5 ราย อ.แม่สรวย 4 ราย อ.พญาเม็งราย 4 ราย อ.ขุนตาล 3 ราย อ.เวียงแก่น 2 ราย และอ.เวียงชัย 1 ราย

ด้านนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้มีคำสั่งที่ 19/2564 กำหนดพื้นที่ตำบลควบคุมเพิ่มเติมกรณีไวรัสโควิด-19 โดยได้แก่ ต.แม่ยาว อ.เมืองเชียงราย ต.ทรายขาว อ.พาน และ ต.บัวสลี อ.แม่ลาว เนื่องจากพบจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 สูงขึ้น โดยได้มอบหายให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค (ศปก.) แต่ละอำเภอ ดำเนินการควบคุม ติดตามดูแล กลุ่มเสี่ยงให้กักตนเองอยู่ที่บ้านหรือที่พักอาศัย หากฝ่าฝืนให้ดำเนินคดีได้ รวมทั้งให้มีการใช้มาตรการป้องกันในพื้นที่ งดกิจกรรมที่มีความเสี่่ยง หากมีความจำเป็นสามารถแจ้งคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.เชียงราย พิจารณาสั่งปิดสถานที่เสี่ยงหรือห้ามเข้าและออกได้เป็นกรณีๆ ไป ซึ่งตามคำสั่งนี้ผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,00 บาท ตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อปี 2558

พบคลัสเตอร์"รดน้ำดำหัว"-ผู้ป่วยรายใหม่7รายพบคลัสเตอร์"รดน้ำดำหัว"-ผู้ป่วยรายใหม่7รายขณะเดียวกัน สำนักงานสาธารณสุข อ.พาน ได้ลงพื้นที่ ต.ทรายขาว เนื่องจากพบว่ามีประชาชนที่จัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงจำนวนกว่า 52 ราย โดยเป็นกลุ่มเสี่ยงสูง 34 ราย และเสี่ยงต่ำ 18 ราย โดยเป็นกลุ่มเสี่ยงที่พื้นที่เนื่องจากเป็นผู้ที่ทำงานในจังหวัดอื่น บางกลุ่มเป็นคนจากภาคกลางแล้วเดินทางไปทำงานที่ อ.พาน กลับมารดน้ำดำหัวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา โดยเฉพาะในเขต ต.ทรายขาว พบผู้ติดเชื้อก่อนหน้านี้แล้ว 10 ราย และล่าสุดเจ้าหน้าที่ได้ส่งผลตรวจไปยังห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลพานและออกคำสั่งให้กักกลุ่มเสี่ยงสูงตามคำสั่งคณะกรรมการ จ.เชียงราย ทั้ง 34 รายดังกล่าวเป็นเวลา 14 วัน

พบคลัสเตอร์"รดน้ำดำหัว"-ผู้ป่วยรายใหม่7ราย