"ครม." อนุมัติ 321 ล้านบาท จัดหาวัคซีนเพิ่มเติม 5 แสนโดส จากบริษัท Sinovac Biotech เพื่อเร่งฉีดให้กับผู้มีอัตราเสี่ยงในพื้นที่ควบคุมสูงสุด พร้อมแจงรายละเอียดการใช้งบซึ่งจะเริ่มในเดือนพฤษภาคมนี้

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

วันนี้ (27 เม.ย.) นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติ กรอบวงเงินจำนวน 321,604,000 บาท ในการจัดหาวัคซีนป้องกันโควิด-19 สำหรับบริการประชาชนในประเทศเพิ่มเติม จำนวน 5 แสนโดส จากบริษัท Sinovac Biotech จำกัด ตามแผนกลยุทธ์การบริหารจัดการวัคซีน COVID-19 เพื่อให้ทุกคนเข้าถึงวัคซีน ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัคซีน 5 แสนโดส ประกอบด้วย ค่าวัคซีนโควิด-19 จำนวน 271.25 ล้านบาท ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 18.99 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในบริหารจัดการวัคซีนในการเตรียมความพร้อมในระดับพื้นที่ เพื่อรองรับการฉีดวัคซีน จำนวน 31.36 ล้านบาท รวมทั้งสิ้น 321,604,000 บาท ซึ่งจะดำเนินการในเดือนพฤษภาคม 2564 นี้

สำหรับโครงการจัดหาวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพิ่มเติม จำนวน 5 แสนโดส นี้ เพื่อเป็นการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้า เจ้าหน้าที่ผู้สนับสนุนผู้ป่วย ผู้ที่มีโรคประจำตัว ประชาชนทั่วไป และแรงงานในพื้นที่ควบคุมสูงสุด รวมไปถึงพื้นที่การระบาดของโรคด้วย เพื่อลดอัตราป่วย การเสียชีวิตและค่าใช้จ่ายภาครัฐในการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19