อุตรดิตถ์ - ผู้อำนวยการ เผยปิด "เขื่อนสิริกิติ์"ชั่วคราว ยืนยันไม่กระทบต่อการบริหารจัดการน้ำ ประกาศ 3 มาตรการ สกัดการระบาดโควิด-19 ห้ามบุคคลภายนอกเข้า-ออก พนักงานอยู่นอกเขื่อน WFA และรับส่งพัสดุประตูเดียวเท่านั้น

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline
วันที่ 27 เมษายน 2564 นายชาญณรงค์ จันทมงคล ผู้อำนวยการเขื่อนสิริกิติ์ จ.อุตรดิตถ์ กล่าวว่า เขื่อนสิริกิติ์ เป็นเขื่อนดินที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย พื้นที่เหนือเขื่อนเป็นแอ่งเก็บน้ำขนาดใหญ่ สามารถเก็บกักน้ำได้ 9,510 ล้านลูกบาศก์เมตร ทำหน้าที่บริหารจัดการน้ำเพื่อการชลประทานในพื้นที่สองฝั่งลุ่มน้ำน่านและลุ่มน้ำเจ้าพระยา รวมถึงการผลิตพลังงานไฟฟ้า ช่วยเสริมความมั่นคงของระบบไฟฟ้าของประเทศ ตลอดจนดูแลชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมโดยรอบและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจ.อุตรดิตถ์ ด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เขื่อนสิริกิติ์ ประกาศมาตรการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ดังนี้ 1.ห้ามบุคคลภายนอกเข้า-ออก พื้นที่เขื่อนสิริกิติ์ ก่อนได้รับอนุญาต 2.ให้ผู้ปฏิบัติงานที่อยู่นอกพื้นที่เขื่อนสิริกิติ์ Work from Anywhere (WFA)  อย่างเคร่งครัด และหลีกเลี่ยงการเดินทางไป-กลับนอกพื้นที่เขื่อน และ 3.จุดรับ-ส่งพัสดุ ให้รับส่งที่ป้อมประตู 2ปิดเขื่อนสิริกิติ์ชั่วคราว-ย้ำไม่กระทบบริหารจัดการน้ำ     ทั้งนี้เขื่อนสิริกิติ์ได้ดำเนินการได้งดให้บริการเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน การให้บริการบ้านพัก ร้านอาหาร สนามกอล์ฟ และการท่องเที่ยวภายในเขื่อน รวมทั้งสถานที่ออกกำลังกาย พร้อมเน้นย้ำปฏิบัติตามมาตรการ DMHTT อย่างเคร่งครัด ต้องสวมหน้ากากอนามัย 100% พร้อมจัดทีมพนักงานเดินเครื่องและบำรุงรักษา กักตัวในพื้นที่ควบคุม (Save Zone) ตามนโยบายขั้นสูงสุดของ กฟผ.เพื่อดูแลงานเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าเขื่อนสิริกิติ์ และโรงไฟฟ้าท้ายเขื่อนชลประทานเขื่อนนเรศวร เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน และเขื่อนคลอง มาตรการดังกล่าวเริ่มตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน นี้เป็นต้นไป

ปิดเขื่อนสิริกิติ์ชั่วคราว-ย้ำไม่กระทบบริหารจัดการน้ำ

     

สำหรับการปิดเขื่อนสิริกิติ์ เป็นการชั่วคราว ช่วงการระบาดของโควิด-19 ไม่กระทบต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และพนักงาน แต่อย่างไร โดยเฉพาะการบริหารจัดการน้ำ การผลิตกระแสไฟฟ้ายังคงดำเนินต่อไปตามปกติ จึงขอความร่วมมือประชาชนและนักท่องเที่ยว งดเข้า-ออก เขื่อนสิริกิติ์เป็นการชั่วคราว ส่วนสถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิริกิติ์ 

ปิดเขื่อนสิริกิติ์ชั่วคราว-ย้ำไม่กระทบบริหารจัดการน้ำ
ล่าสุดปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ 3,807 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ 40 เป็นปริมาณน้ำพร้อมใช้งาน 957 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ 14 ซึ่งสูงกว่าปีที่ผ่านมาในช่วงเวลาเดียวกันประมาณ 76 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนสิริกิติ์ได้ระบายน้ำตามแผนของคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริงในปัจจุบัน คณะกรรมการฯ จึงได้มีแผนการระบายน้ำ วันที่ 26 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2564 ระบายน้ำวันละ 14 ล้านลูกบาศก์เมตร เน้นเพื่อการอุปโภคบริโภค น้ำดิบเพื่อผลิตประปา ผลักดันน้ำเค็ม รักษาระบบนิเวศเป็นสำคัญ โดยมีปริมาณน้ำไหลเข้าเฉลี่ยวันละ 5 ล้านลูกบาศก์เมตร ปีนี้ปริมาณน้ำน้อย ประชาชน เกษตรกรใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า

ปิดเขื่อนสิริกิติ์ชั่วคราว-ย้ำไม่กระทบบริหารจัดการน้ำ

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด