ยาต้านไวรัส "ฟาวิพิราเวียร์" ที่ใช้รักษาผู้ป่วยโควิด-19 ล็อตใหม่ จำนวน 2 ล้านเม็ดที่รัฐบาลไทยสั่งซื้อ ถูกขนส่งทางเครื่องบินมาถึงประทเศไทยเรียบร้อยแล้ว

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

รายงานจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข แจ้งว่า เมื่อคืนที่ผ่านมา "ยาฟาวิพิราเวียร์" ที่ใช้สำหรับรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 2 ล้านเม็ด ได้ถูกจัดส่งจากสนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบิน NH 8545 มาถึงประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว ซึ่งยาในส่วนนี้องค์การเภสัชกรรมจะเร่งกระจายจัดส่งให้สถานพยาบาลในเครือข่ายต่างๆ ตามการจัดสรรของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขทันที 

"ฟาวิพิราเวียร์" 2 ล้านเม็ดถึงไทยแล้ว - อภ.เร่งกระจายยา


สำหรับไทม์ไลน์การจัดหา "ยาฟาวิพิราเวียร์" เข้ามาเพิ่มเติมนั้น มีรายงานว่า ภายในเดือนพฤษภาคม จะมีการจัดส่งมาเพิ่มอีกจำนวน 1 ล้านเม็ด รวมเป็น 3 ล้านเม็ด ซึ่งเป็นไปตามแผนการจัดหายาฟาวิพิราเวียร์ที่กำหนดไว้ก่อนหน้านี้ ขณะเดียวกันรัฐบาลได้มอบหมายให้องค์การเภสัชกรรมดำเนินการจัดหาเพิ่มอีก 2-3 ล้านเม็ด จึงขอให้ประชาชนมั่นใจได้ว่ามียาเพียงพอสำหรับการรักษาผู้ป่วยโควิด-19

"ฟาวิพิราเวียร์" 2 ล้านเม็ดถึงไทยแล้ว - อภ.เร่งกระจายยา

ก่อนหน้านี้มีข่าวว่า "ยาฟาวิพิราเวียร์" คงเหลืออยู่ในสต็อกน้อยมาก เพียงแค่ 3-4 เม็ดเท่านั้น และเบิกจ่ายได้ช้า มีขั้นตอนมาก ทำให้หลายฝ่ายเกรงว่าจะเกิดภาวะขาดแคลน และไม่สามารถรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดระลอกใหม่ได้ รัฐบาลจึงแก้ไขปัญหาด้วยการสั่งซื้อยาล็อตใหญ่อีก 3 ล้านเม็ด และให้องค์การเภสัชกรรมกระจายตรงไปยังโรงพยาบาลเครือข่ายต่างๆ