ตาก - นายอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เอาจริงนำกำลังใช้รถยนต์ตระเวน ลุยจับผู้ฝ่าฝืนคำสั่งจังหวัด ไม่สวมหน้ากากอนามัยตามร้านค้า-บนถนน เพื่อป้องกันโควิด-19 เบื้องต้นจับแล้ว 5 ราย

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline
วันที่ 26 เมษายน 2564 นายชัยพฤกติ์ เชียนธานรักษ์ นายอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก พร้อด้วยปลัดอำเภอ และอส.อ.แม่สอด ได้ใช้รถยนต์ออกลาดตระเวนจับกุมผู้ไม่สวมหน้ากากอนามัย ตามหน้าร้านค้าและบนถนนสายต่างๆในตลาดพาเจริญ ตำบลแม่สอด ทั้งนี้ เป็นไปตามคำสั่งของนายพงศ์รัตน์ ภิรมรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ได้ลงนามในคำสั่งที่1287/64 วันที่ 22 เมษายน 2564 เรื่องมาตรการป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (covid -19) จังหวัดตาก (เพิ่มเติม)

"แม่สอด"จับแล้ว5ราย-ไม่สวมหน้ากากอนามัย

โดยกำหนดมาตราการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม ให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดตาก สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งก่อนออกจากเคหสถาน หากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ มีความผิดตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท ซึ่งในเบื้องต้นจับกุมผู้ฝ่าฝืนเป็นแรงงานต่างด้าวและชาวเมียนมา จำนวน5 ราย

"แม่สอด"จับแล้ว5ราย-ไม่สวมหน้ากากอนามัย

นายชัยพฤกติ์ กล่าวว่า การปฏิบัติการติดตามจับกุมดังกล่าว สามารถจับกุมแรงงานต่างด้าว ที่ทำงานตามร้านค้าและอยู่หน้าร้าน รวมทั้งบนถนนที่โดยไม่สวมหน้ากากอนามัย ซึ่งถือว่าก่อนหน้านี้ได้ประกาศเตือนแล้ว ทั้งภาษาไทย ภาษาจีนและภาษาเมียนมา เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงโรคโควิด-19 ที่กำลังระบาด และทราบถึงคำสั่งของจังหวัดตากอย่างไรก็ตามสถานการณ์โควิด-19 ในอำเภอแม่สอดขณะนี้ ถือว่ายังมีผู้ป่วยต่อเนื่อง เพราะว่ามีผู้ป่วยเข้าออกในพื้นที่อำเภอแม่สอด ซึ่งมาจากจังหวัดที่มีความเสี่ยงสูง แต่ไม่ได้ติดเชื้อในพื้นที่ที่สามารถควบคุมได้แล้ว

"แม่สอด"จับแล้ว5ราย-ไม่สวมหน้ากากอนามัย