กระทรวงการต่างประเทศยัน ไม่มี เศรษฐีอินเดีย เช่าเหมาลำเข้าไทย ชี้ กงสุลไทยในอินเดียและการบินพลเรือนไทย ยืนยันไม่มีการให้อนุญาตเช่นเดียวกัน ระบุ ขณะนี้งดออกหนังสือรับรองเข้าประเทศของผู้ไม่มีสัญชาติไทยที่มาจากอินเดียทั้งหมด

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

นายธานี แสงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยกรณี รายงานข่าวเกี่ยวกับชาวอินเดียเช่าเหมาลำเครื่องบินเพื่อเดินทางมาประเทศไทยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ดังนี้

๑. ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนข้างต้นเกิดจากการแปลข่าวที่ตีพิมพ์โดยสำนักข่าวต่างประเทศผิด ทำให้มีการตีความว่า มีกลุ่มบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยซึ่งมีฐานะร่ำรวยประสงค์จะเช่าเหมาลำเที่ยวบินโดยสารจากประเทศอินเดียมายังประเทศไทย ซึ่งไม่เป็นความจริง โดยเนื้อข่าวระบุแต่เพียงมีกลุ่มคนที่อาศัยอยู่ในอินเดีย ประสงค์จะเดินทางไปยังเมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และมีบางส่วนได้สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางเข้าประเทศไทยเท่านั้น

๒. กระทรวงการต่างประเทศได้ตรวจสอบกับสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลไทยในอินเดีย ได้รับการยืนยันว่าไม่ได้ออกหนังสือรับรองเข้าประเทศ (COE) ให้บุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยเดินทางเข้าประเทศโดยเที่ยวบินเช่าเหมาลำในช่วงดังกล่าว และสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ยืนยันเช่นเดียวกันว่า ไม่ได้อนุญาตให้เที่ยวบินเช่าเหมาลำที่เดินทางจากอินเดียเข้าลงจอดในประเทศไทยในช่วงเวลาที่มีการกล่าวอ้างถึง

๓. กลุ่มบุคคลสัญชาติอินเดียที่เดินทางเข้าประเทศไทยเมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ที่ผ่านมาเป็นการเข้ามาตามระบบซึ่งได้จองไว้ล่วงหน้าแล้วมิได้เข้ามาในเที่ยวบินเช่าเหมาลำ และกลุ่มบุคคลดังกล่าวไม่ใช่นักศึกษาทั้งหมดแต่เป็นผู้มีใบอนุญาตทำงานในประเทศไทย ๑ คน และที่เหลืออีก ๖ คน เป็นนักศึกษาและผู้ติดตามนักศึกษา

๔. เที่ยวบินปกติจากสายการบินของประเทศอินเดียที่ขออนุญาตเข้ามายังประเทศไทยในปัจจุบันมีเที่ยวบินสัปดาห์ละหนึ่งเที่ยวบินสำหรับผู้เดินทางตามความจำเป็นและเพื่อนำคนไทยกลับบ้าน (repatriation flight) ซึ่งผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทยที่จะเดินทางเข้าประเทศได้ต้องเป็นไปตามเกณฑ์เฉพาะบุคคลตามข้อยกเว้นตามข้อกำหนดฯ เท่านั้น รวมถึงต้องปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขโดยกักตัวอย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ ในเดือนพฤษภาคม มีคนไทยได้ลงทะเบียนเข้าประเทศไว้ล่วงหน้าแล้ว ดังนี้
วันที่ ๑ พฤษภาคม จำนวน ๑ คน
วันที่ ๘ พฤษภาคม จำนวน ๗๐ คน
วันที่ ๑๕ พฤษภาคม จำนวน ๖๐ คน
และวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ยังไม่มีผู้ลงทะเบียนกลับไทย

๕. ในวันนี้ (๒๕ เมษายน ๒๕๖๔) ที่ประชุม ศปก.ศบค. ได้มีมติให้กระทรวงการต่างประเทศยกเลิกและชะลอการออก COE ของผู้ไม่มีสัญชาติไทยที่ประสงค์จะเดินทางเข้าประเทศไทยจากอินเดียทั้งหมด ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศได้สั่งการให้สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ในอินเดียดำเนินการแล้ว

๖. ผู้ที่ประสงค์จะเดินทางเข้าประเทศไทยทั้งหมดจะต้องเข้าสู่มาตรการคัดกรอง คือ การยื่นเอกสารตามที่สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่กำหนดเพื่อขอรับ COE และเมื่อเดินทางถึงประเทศไทยต้องเข้ารับการกักตัวตามมาตรการของรัฐในสถานที่ที่รัฐกำหนด เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีการระบาดเพิ่มเติมจากผู้ที่เดินทางกลับไทย

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด