ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองลาวและไทย เห็นดีร่วมกันอนุญาตให้คนลาวที่เข้าไปทำงานในไทย แบบไม่ถูกกฎหมาย สามารถกลับลาวได้โดยไม่ถือว่ามีความผิดใดๆ แรงงานลาวในไทย ผู้ใดประสงค์จะเดินทางกลับลาว ได้ไปติดต่อ ตม.ไทยและลาว ประจำด่านสากล นับแต่วันที่ 25 เม.ย.2564 เป็นต้นไป

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline
24 เมษายา 2564 ที่ผ่านมา สำนักข่าวสารปะเทศลาว รายงานข่าวว่า ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองลาวและไทย เห็นดีร่วมกันจะอนุญาตให้คนลาวที่เข้าไปทำงานในไทย แบบไม่ถูกกฎหมาย สามารถกลับลาวได้ โดยไม่ถือว่ามีความผิดใดๆ เจ้าหน้าที่ ตม.ลาว ได้แจ้งเรื่องดังกล่าวให้สื่อมวลชนลาว ได้ทราบว่า คนลาวที่เข้าไปทำงานในไทย ด้วยกรณีใดๆก็ตาม สามารถกลับลาวได้ ขอแต่ให้รายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ ตม.ประจำด่านสากลให้ทราบ จะไม่มีการเอาผิดเอาโทษ ถือว่านโยบายให้กลับประเทศลาวได้ในระยะนี้

ตม.ไทยและลาว เปิดด่านให้แรงงานผิดกฎหมายกลับประเทศได้

วันเดียวกันนี้ ท่านสอนไซ สีพันดอน รองนายกรัฐมนตรีลาว ได้ลงไปตรวจราชการที่ด่านสากล สะพานมิตรภาพลาว-ไทย แห่งที่ 1 (นครหลวงเวียงจันทน์-หนองคาย) คาดว่า คงมีการพูดกันเรื่องแรงงานลาวในไทยจะขอกลับบ้าน หลังประเทศไทย มีผู้ติดเชื้อโควิดสูงขึ้น ซึ่งรัฐบาลลาวเอง ไม่มีนโยบายปิดกั้นคนลาวกลับบ้าน แต่ต้องการให้พวกเขาเข้ามาอย่างถูกต้อง เพื่อจะได้ตรวจหาเชื้อโควิด และกักกัน 14 วัน เนื่องจากที่ผ่านมา มีการลักลอบข้ามแดน และเข้าไปในหมู่บ้าน ไม่แสดงตัว ทำให้ทางการไม่ทราบข้อมูล หลายคนติดเชื้อโควิด ดังนั้น แรงงานลาวในไทย ผู้ใดประสงค์จะเดินทางกลับลาว ได้ไปติดต่อ ตม.ไทยและลาว ประจำด่านสากล นับแต่วันที่ 25 เม.ย.2564 เป็นต้นไป

ตม.ไทยและลาว เปิดด่านให้แรงงานผิดกฎหมายกลับประเทศได้

ตม.ไทยและลาว เปิดด่านให้แรงงานผิดกฎหมายกลับประเทศได้