พิจิตร - วัดท่าหลวง จังหวัดพิจิตร มีมติสั่งปิดวัด-พระอุโบสถองค์หลวงพ่อเพชร 15 วัน ระหว่าง 25 เม.ย.-9 พ.ค.นี้ หลังพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง เผยยอดผู้ป่วย 33 ราย ส่วนใหญ่เป็นครอบครัวที่ติดจากผู้เดินทางกลับมาเยี่ยมญาติช่วงสงกรานต์

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline
ที่วัดท่าหลวง พระอารามหลวง จังหวัดพิจิตร คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิจิตรและกรรมการวัดท่าหลวง ทำการติดป้ายขนาดใหญ่ ที่มีข้อความ ปิดวัดท่าหลวงพระอารามหลวง ด้วยเหตุพิเศษ เนื่องด้วยยอดผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19  เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงพิจารณาปิดวัดท่าหลวงเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 9 พฤษภาคม 2564 เป็นระยะเวลา 15 วัน 


ปิด"วัดท่าหลวง"15วัน

โดยทำการปิดพระอุโบสถที่ประดิษฐานองค์หลวงพ่อเพชร งดให้ประชาชนกราบไหว้ เนื่องจากทุกวันจะมีประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้ามาไหว้พระจำนวนมาก ซึ่งทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิจิตร จึงทำการปิดวัดท่าหลวง เพื่อลดการแพร่ระบาด ขณะที่ร้านค้าที่จำหน่ายภายในวัดต้องทยอยปิดขายของชั่วคราวเนื่องจากปิดวัด

ปิด"วัดท่าหลวง"15วัน

สำหรับจังหวัดพิจิตร พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในช่วงเดือนเมษายน 2564 แล้ว จำนวน 33 ราย กระจาย ใน 8 คือ อำเภอเมือง อำเภอวชิรบารมี อำเภอสามง่าม อำเภอสากเหล็ก อำเภอบางมูลนาก อำเภอตะพานหิน อำเภอทับคล้อ และอำเภอดงเจริญ ซึ่งการติดเชื้อทั้งหมดมาจากประชาชนที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดพิจิตร ในช่วงสงกรานต์ แล้วมาติดคนภายในครอบครัว

ปิด"วัดท่าหลวง"15วัน