"วินด์ เอนเนอร์ยี่" ตามเช็คบิล "ไฮโซณพ" ฟ้องเรียกค่าเสียหาย 128 ล้านบาท เอาผิดยิบ ตั้งเงินเดือนตัวเองพร้อมโบนัส สูงเกินจริง ก่อนหน้านี้ ฟ้องพร้อมภรรยากับจำเลยอีก 7 ราย ร่วม 50 ล้านบาท

"วิน เอนเนอร์ยี่" ตามเช็คบิล "ณพ ณรงค์เดช" ฟ้องเรียกค่าเสียหายกว่า 128 ล้านบาท

วันนี้(24 เม.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จำกัด บริษัทพลังงานลมยักษ์ใหญ่ในภูมิภาคอาเซียน ได้ฟ้องร้อง นายณพ ณรงค์เดช อดีตผู้บริหาร ที่ถูกปลดโดยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 ต่อศาลแพ่ง เรียกค่าเสียหายกว่า 128 ล้านบาท หลังจากที่ผู้บริหารชุดใหม่นำโดยนายประเดช กิตติอิสรานนท์ ได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการตั้งค่าตอบแทน การอนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของนายณพ ขณะที่ยังเป็นกรรมการบริษัท ตามที่ผู้ถือหุ้นมีหนังสือร้องขอให้ดำเนินการ และพบว่ามีการตั้งค่าตอบแทนอดีตผู้บริหารสูงเกินจริง รวมทั้งมีการเบิกค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวข้องกับบริษัท ส่อไปในทางทุจริต ทำให้บริษัทได้รับความเสียหาย

โดยในคำฟ้องคดีหมายเลขดำที่ พ.495/2564 บรรยายว่า ในปี 2558 เมื่อเข้ารับตำแหน่งประธานกรรมการ นายณพได้เรียกประชุมคณะกรรมการบริหารชุดที่เขาจัดตั้งขึ้นมาและได้ทำสัญญาจ้างกำหนดค่าตอบแทนให้ตัวเองสูงถึงเดือนละ 1.5 ล้านบาท มีผลระหว่าง ต.ค.2558 - ธ.ค.2561 ก่อนที่ปี 2562 จะเพิ่มเป็น 1.57 ล้านบาท และเพิ่มเป็น 1.65 ล้านบาทในปี 2563 รวมเป็นเงินประมาณ 91.23 ล้านบาท ขณะเดียวกันยังกำหนดเงินโบนัสให้ตัวเองระหว่างปี 2560-2562 เป็นเงิน 32.59 ล้านบาท ซึ่งทั้ง 2 ส่วนนี้บริษัทต้องจ่ายให้แก่นายณพ รวมทั้งสิ้นประมาณ 123.83 ล้านบาท

คำฟ้องระบุด้วยว่า นายณพมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในฐานะประธานกรรมการเดือนละ 50,000 บาท และเบี้ยประชุม (ตั้งแต่ปี 2559) ครั้งละ 30,000 บาท ดังนั้น เขาควรได้รับค่าตอบแทนรวมทั้งสิ้น (ถึงวันที่ 10 ก.ย. 63) เพียง 4.06 ล้านบาท ดังนั้นเมื่อนำเงินค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมที่จำเลยมีสิทธิได้รับจากโจทก์จำนวน 4,063,750 บาท ข้างต้น มาหักออกจากเงินที่จำเลยได้รับไปโดยมิชอบดังกล่าวจำนวน 123,829,725 บาท แล้ว จำเลยจึงต้องคืนเงินที่เอาไปให้แก่โจทก์เป็นจำนวนเงิน 119,765,975 บาท

นอกจากนี้ บริษัท วินด์ฯ ยังได้กล่าวหานายณพว่า ระหว่างที่เป็นกรรมการผู้มีอำนาจ ได้เบิกเงินบริษัทเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัวของตัวเองและบุคคลใกล้ชิดอีกหลายรายการ อาทิ ค่าบัตรเครดิต ค่าเดินทางและที่พักไปต่างประเทศที่ไม่เกี่ยวกับกิจการของบริษัท ค่ารับรองประเภทอาหารเครื่องดื่มและของขวัญ ทั้งให้ตัวเองและภรรยา หรือพนักงานบริษัทอื่นที่มีนายณพและผู้ใกล้ชิดเป็นเจ้าของ ซึ่งเมื่อรวมกับเงินก้อนแรกแล้ว บริษัทจึงจำเป็นต้องฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากนายณพเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 128 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยอีก 7.5 เปอร์เซ็นต์ต่อปีนับจากวันฟ้อง

อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ บริษัทวินด์ เอนเนอร์ยี่ จำกัด ได้เป็นโจทก์ยื่นฟ้องต่อศาลแพ่งกรุงใต้เรียกค่าเสียหาย เกือบ 50 ล้าน จากจำเลย 9 คน ประกอบด้วย นายณพ ณรงค์เดช จำเลยที่ 1 ส่วนจำเลยคนอื่น ได้แก่ นางพอฤทัย ณรงค์เดช ภรรยาของนายณพ และพวกอีก 7 คน ที่เป็นพนักงานบริษัท กัทส์ เอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด ซึ่งนายณพและภรรยา ถือหุ้น ดำเนินกิจการเกี่ยวกับการโฆษณา