ผวจ.โคราช กำชับ กฟภ. ทีโอที เทศบาล บูรณาการแก้ปัญหาถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ ห้ามต่างคนต่างทำ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการ "โคราช มหานครไร้สาย" พัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองโคราช ระยะที่ 1

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

31 มีนาคม 2564 ที่ห้องประชุมมูลนิธิท้าวสุรนารี ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร  จันทรโณทัย ผวจ.นครราชสีมา พร้อมผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) จังหวัดนครราชสีมา เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมือง นครราชสีมา สำนักงานเทศบาลนคร (ทน.) นครราชสีมา และบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ร่วมประชุมติดตาม เร่งรัดและความคืบหน้าการดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนนในเขต ทน.นครราชสีมา เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการ "โคราช มหานครไร้สาย" พัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองโคราช ระยะที่ 1

ซึ่งเป็นการปรับปรุงและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติม เพื่อช่วยเสริมสร้างความมั่นคงของระบบไฟฟ้า ลดปัญหาไฟฟ้าตกหรือไฟฟ้าดับจากภัยธรรมชาติและอุบัติภัยต่าง ๆ ปรับปรุงให้มีทัศนียภาพสวยงาม เพิ่มความน่าเชื่อถือและเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  ซึ่งเริ่มดำเนินการช่วงเดือนกันยายน 2562 โดย กฟภ.นำสายไฟฟ้าลงใต้ดินบนถนน 21 สาย ในเขต ทน.นครราชสีมา รวมระยะ 17.37 กิโลเมตร กำหนดแล้วเสร็จ 1 ปี หรือประมาณเดือนกันยายน 2563 แต่งานล่าช้ามากและประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการใช้ถนนสัญจรพื้นผิวถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ ขรุขระ บางจุดมีสิ่งกีดขวางวางไว้โดยไม่มีป้ายเตือนทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง   

ผู้ว่าฯกำชับกฟภ.-ทีโอที-เทศบาล แก้ปัญหาถนนเป็นหลุม-บ่อ

นายวิเชียร เปิดเผยว่า หลัง กฟภ.นำสายไฟฟ้าและสายสื่อสารลงใต้ดิน ทีโอที ต้องจัดระเบียบสายสื่อสารลงใต้ดิน หลายจุดจึงขุดซ้ำซ้อน ขั้นตอนสุดท้ายเป็นความรับผิดชอบของ ทน.นครราชสีมา ปรับปรุงพื้นผิวจราจรทั้งหมด กฟภ.และทีโอที เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นต้องรีบคืนพื้นผิวจราจรแบบชั่วคราว มิให้ผู้ใช้ยานพาหนะสัญจรได้รับผลกระทบ โดยทุกทางแยกจะต้องเสร็จสิ้นภายในวันที่ 8 เมษายน นี้ ทั้งนี้ได้ให้ ทน.นครราชสีมา ตั้งงบแก้ไขซ่อมแซมปรับปรุงพื้นผิวจราจร หากรอผู้บริหารชุดใหม่ซึ่ง กกต.ยังไม่ได้รับรองผลการเลือกตั้งคงไม่ทันการต่อปัญหาความเดือดร้อน จึงให้พิจารณาระเบียบข้อบังคับการเบิกจ่ายงบประมาณเร่งด่วนเพื่อบรรเทาปัญหาได้ทันท่วงที ซึ่งทางจังหวัด ฯ พร้อมจะอนุมัติงบให้ดำเนินการได้ทันทีเช่นกันและการจัดซื้อจัดจ้างต้องโปร่งใสตรวจสอบได้ 
อย่างไรก็ตามโครงการขุดซ่อมถนนไม่ได้แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งประชาชนในพื้นที่รับทราบล่วงหน้า รวมทั้งไม่มีการประสานงานระหว่างหน่วยงาน เกี่ยวข้องอีก จึงส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง ต่อไปต้องประชาสัมพันธ์ทุกช่องทางให้ประชาชนรับทราบเพื่อเตรียมตัวและหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางผ่าน ผวจ.นครราชสีมา

ผู้ว่าฯกำชับกฟภ.-ทีโอที-เทศบาล แก้ปัญหาถนนเป็นหลุม-บ่อ

ผู้ว่าฯกำชับกฟภ.-ทีโอที-เทศบาล แก้ปัญหาถนนเป็นหลุม-บ่อ