ศาลสั่งคุ้มครองทนายอานนท์ นำภา หลังเขียนจดหมายน้อยกลัวความไม่ปลอดภัยในเรือนจำพิเศษกรุงเทพ โดยศาลเห็นว่า เจ้าหน้าที่ไม่ได้ใช้ความระมัดระวังอันกระทบและต่อสิทธิ์ของผู้ร้องและพวกเท่าที่ควร

จากกรณีศาลนัดไต่สวนคำร้อง คดีดำหมายเลขที่ อ.287/64 ครั้งที่ 2 กรณีนายอานนท์ นำภา แกนนำราษฎร ที่เขียนจดหมายคำร้องเล่าเหตุการณ์เกรงจะได้รับอันตรายถูกทำร้ายในเรือนจำ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม

วันนี้ เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ เบิกตัวนายอานนท์ มาฟังคำสั่งศาล โดยศาลเห็นว่าแม้ไม่ถึงขนาดเป็นการล่วงละเมิดต่อกฎหมาย แต่เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์มีการกระทำไม่คำนึงถึงสิทธิของผู้ต้องขังอย่างเหมาะสม ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษยชนที่นานาอารยะประเทศให้การรับรองและคุ้มครอง การดำเนินการตรวจร่างกายผู้ต้องขัง หรือย้ายสถานที่คุมขัง หรือกระทำการใดใด กรมราชทัณฑ์ จึงต้องดำเนินการในช่วงระยะเวลาที่เหมาะสม สมควร เป็นไปตามระเบียบและแนวทางปฏิบัติ ที่ไม่กระทบกระเทือน ต่อสิทธิขั้นพื้นฐานในการใช้ชีวิตของผู้ต้องขัง

ศาลจึงเห็นว่า การดำเนินงานของเจ้าพนักงานเรือนจําพิเศษกรุงเทพฯ ไม่ได้ใช้ความระมัดระวังอันกระทบต่อสิทธิ์ของผู้ร้องกับพวกเท่าที่ควร และเห็นว่าควรให้เจ้าพนักงานเรือนจำที่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ทำหน้าที่โดยใช้ความระมัดระวัง เพื่อให้ผู้ร้องกับพวก ได้รับการคุ้มครองตามสิทธิที่กฎหมายรับรอง