ช่องเม็ก เป็นจุดผ่านแดนไทย-ลาว ตั้งอยู่ในเขต อ.สิรินธร ห่างจากตัว จ.อุบลราชธานีราว 90 กิโลเมตร เป็นพื้นที่ชายแดนติดต่อระหว่างไทยกับสปป.ลาว ซึ่งเป็นจุดผ่านแดนจุดเดียวในภาคอีสานที่สามารถเดินทางไปยังสปป.ลาว โดยทางพื้นดิน ในขณะที่จุดอื่นจะต้องข้ามลำน้ำโขง และเป็นที่สิ้นสุดของทางหลวงหมายเลข 217 จากอุบลราชธานีอีกด้วย

"ใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียว ก็สามารถทำบัตรผ่านแดนข้ามไปฝั่งลาวได้เลยครับ และสามารถอยู่เที่ยวได้นาน 3 วัน 2 คืน แต่ถ้าท่านใดมีพาสปอร์ต ก็จะอยู่ยาวได้ 30 วัน โดยไม่ต้องขอวีซ่า"

อ.สิรินธรให้บริการทำบัตรผ่านแดนชั่วคราว"ช่องเม็ก"ไวแค่ 3 นาที


นายธนาตย์ พลศรี หัวหน้างานออกหนังสือผ่านแดนชั่วคราว (Temporary Border Pass ) ด่านช่องเม็ก อ.สิรินธร เปิดเผยว่า ถ้าในสถานการณ์ปกติจะมีผู้มาใช้บริการประมาณ 2-3 แสนคนต่อเดือน หลังมีโควิด-19 ระบาดมีผู้มาใช้บริการอยู่ที่หลักร้อยคนเท่านั้น ส่วนใหญ่จะเป็นพ่อค้าแม่ค้า คนขับรถบรรทุกสินค้าข้ามฝั่งเป็นหลัก เนื่องจากช่วงนี้สปป.ลาวปิดด่านห้ามนักท่องเที่ยวเข้าประเทศ
ขณะที่นางสาวภารัญชน์ พลหาญ เจ้าหน้าที่ให้บริการจัดทำหนังสือผ่านแดนชั่วคราวด่านสากลช่องเม็ก อ.สิรินธร กล่าวถึงขั้นตอนการทำบัตรผ่านแดนชั่วคราว (Temporary Border Pass )ว่า เพียงแค่ผู้เดินทางนำบัตรประชาชนมายื่นให้เจ้าหน้าที่ที่ช่องให้บริการ เจ้าหน้าที่จะนำบัตรประชาชนไปเสียบที่เครื่องคอมพิวเตอร์ จากนั้นข้อมูลทั้งหมดจะโชว์มาที่หน้าจอคอมพิวเตอร์เสร็จแล้วก็จะทำการพริ้นต์ข้อมูลออกมา 2 ใบ

โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ เป็นข้อมูลส่วนบุคคล และให้เจ้าตัวเซ็นรับทราบ จากนั้นยื่นให้เจ้าของบัตร 1 ใบเพื่อให้เจ้าตัวเก็บไว้แสดงต่อเข้าเจ้าหน้าที่เมื่อเดินทางผ่านด่านฯ ส่วนอีกใบทางเจ้าหน้าที่หน่วยบริการทำบัตรผ่านแดน(ชั่วคราว)จะเก็บไว้เป็นหลักฐานแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อย โดยการดำเนินการในทุกขั้นตอนจะใช้ไม่เกิน 3 นาที โดยมีค่าธรรมเนียมคนละ 30 บาท  

อ.สิรินธรให้บริการทำบัตรผ่านแดนชั่วคราว"ช่องเม็ก"ไวแค่ 3 นาที


"การทำบัตรผ่านแดน(ชั่วคราว)ทำได้เฉพาะผู้ที่มีบัตรประชาชนเท่านั้น สำหรับผู้ที่ไม่มีบัตรประชาชน ทำหล่นหาย ชำรุดหรือลืมหากต้องการเดินทางก็จะสามารถทำบัตรใหม่ได้ ณ ที่ว่าการอำเภอสิรินธร แต่อาจต้องเสียเวลาไปบ้าง"เจ้าหน้าที่คนเดิมกล่าวและว่า
ปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่ให้บริการหน้าเคาเตอร์ 9 คนตามจำนวนช่องที่ให้บริการ โดยสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป ซึ่งหน่วยบริการฯจะเปิดทำการทุกวันไม่เว้นวันหยุด
ด้าน นายมงคล ผุยอ่อน ปลัดอำเภอสิรินธร รับผิดชอบต.ช่องเม็กกล่าวถึงการให้บริการหน่วยทำหนังสือผ่านผ่านแดน(ชั่วคราว)ด่านสากลช่องเม็กว่าเป็นส่วนงานธุรกิจหน่วยหนึ่งของอำเภอที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับผู้เดินทางข้ามแดน โดยไม่ต้องไปทำที่อำเภอ ซึ่งอยู่ห่างจากชายแดนช่องเม็กประมาณ 20 กิโลเมตร  

"การทำหนังสือผ่านแดนชั่วคราว ด่านชายแดนช่องเม็ก ปัจจุบันมีอยู่ 2 แห่ง นอกจากที่หน้าด่านแล้วผู้เดินทาง นักท่องเที่ยวก็สามารถทำได้ที่ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี   โดยหนังสือผ่านแดน มีอายุใช้งานภายใน 7 วัน แต่สามารถเข้าไปเที่ยวลาวใต้ได้ 3 วัน 2 คืน"ปลัดอำเภอสิรินธร รับผิดชอบต.ช่องเม็กกล่าวย้ำ  

อ.สิรินธรให้บริการทำบัตรผ่านแดนชั่วคราว"ช่องเม็ก"ไวแค่ 3 นาที


ปัจจุบันด่านสากลช่องเม็ก เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 06.00-20.00 น. แต่หน่วยบริการจัดทำหนังสือผ่านแดนช่องเม็ก เปิดให้บริการเวลา 08.30-18.00 น. ทุกวัน             
ค่าใช้จ่ายข้ามแดนไทย-สปป.ลาว
ด่านผ่านแดนถาวร(ช่องเม็ก) เปิดทำการเวลา 08.00 - 18.00 น.
ค่าใช้จ่ายฝั่งไทย
- ค่าทำบัตรผ่านแดนชั่วคราว คนละ 30 บาท
ค่าใช้จ่ายฝั่งสปป.ลาว
- ค่าเหยียบแผ่นดิน คนละ 20 บาท
- ค่าธรรมเนียมท่องเที่ยวลาว คนละ 400 บาท
- ค่าธรรมเนียมรถ ค่าใช้ทาง คันละ 800 บาท
- ค่าประกันภัยรถ ประมาณคันละ 300 - 500 บาท
- ค่าใช้จ่ายขากลับ
- หากเกิน 16.00 น. ต้องเสียค่าล่วงเวลาที่ ตม.ฝั่งลาว คนละ 150 บาท ส่วนฝั่งไทย ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ