เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 คณะนักศึกษาหลักสูตรการเมืองการปกครองสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 24 (ปปร.24) บ้านเจริญกรุง นำโดย นายเกียรติภูมิ แสงศศิธร ประธานกลุ่มบ้านเจริญกรุงและคณะ ได้มอบเงินรายได้จากการจัดงานนิทรรศการแสดงภาพ ภายใต้ชื่อโครงการ Find Arts แก่เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการและมูลนิธิออทิสติกไทย รวมมูลค่ากว่า 2.5 แสนบาท โดยมีนายชูศักดิ์ จันทยานนท์ ประธานมูลนิธิออทิสติกไทย เป็นผู้รับมอบ ณ มูลนิธิออทิสติกไทย

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาศักยภาพด้านศิลปะของกลุ่มเยาวชนออทิสติก ต่อยอด ยกระดับให้เป็น "ศิลปินหรือจิตรกร" มืออาชีพ พร้อมพัฒนาวิจัยเป็น platform ที่ทุกคนนำไปใช้ประโยชน์ได้เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างรายได้ ที่ยั่งยืน แก่บุคคลออทิสติก ซึ่งโครงการดังกล่าวประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูง โดยเยาวชนในโครงการ ได้รับการจ้างงาน ในตำแหน่ง"จิตรกร" ในบริษัทเครือเซ็นทรัล มีเงินเดือนตามตำแหน่งที่รับเข้าทำงาน ทั้ง 13 คน นอกจากนี้ เยาวชนจำนวน 2 คน ได้พัฒนาเทคนิค วิธีการด้านศิลปะ หรือ UPSKILL จนสามารถเข้ารอบสุดท้ายในการแข่งขันในเวที "พัฒนาฝีมือแรงงานคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 10 "ซึ่งจะมีการตัดสินผลในวันที่ 7พฤษภาคม 2564

ปปร.24 บ้านเจริญกรุง ขับเคลื่อนงาน Find Arts สู่ความสำเร็จต่อสังคม


ทั้งนี้จากความสำเร็จของโครงการ Find Arts และการพัฒนาทักษะฝีมือด้านศิลปะและการสนับสนุนอันดียิ่งจากศิลปินระดับครู และนักศึกษา ปปร. บ้านเจริญกรุง 24  ยังส่งผลให้มูลนิธิออทิสติกไทย ตัดสินใจรับเป็นเจ้าภาพจัดงาน APAAF หรือ Asia Pacific Acessible Arts Festival 2022 ซึ่งจะมีองค์กรที่ทำงานด้านการส่งเสริมงานศิลปะคนพิการ กว่า 20  ประเทศ ในภาคพื้นเอเซียแปซิฟิค มาร่วมจัดนิทรรศการและมหกรรมศิลปะคนพิการที่ประเทศไทย ในเดือน สิงหาคม 2012 นี้ รวมถึงส่งผลให้มูลนิธิออทิสติกไทย นำไปกำหนดเป็นแผนงานที่จะมีการพัฒนาศิลปินออทิสติกรุ่นใหม่ ภายใต้ความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่ยินดีจะมาร่วมให้การสนับสนุนเพื่อการขยายผลให้เพิ่มมากขึ้น ถือเป็นหนึ่งความสำเร็จที่นำสู่สังคมได้อย่างยั่งยืน

ปปร.24 บ้านเจริญกรุง ขับเคลื่อนงาน Find Arts สู่ความสำเร็จต่อสังคม

ปปร.24 บ้านเจริญกรุง ขับเคลื่อนงาน Find Arts สู่ความสำเร็จต่อสังคม

ปปร.24 บ้านเจริญกรุง ขับเคลื่อนงาน Find Arts สู่ความสำเร็จต่อสังคม