"ศรีสุวรรณ" ร้องกกต.ตรวจสอบผู้สมัครนายกเทศมนตรี ใช้รูปบุคคลอื่นขึ้นป้ายหาเสียงแทนตนผิดหรือไม่ และกรณีผู้สมัครที่เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) หลายรายมีสิทธิลงสมัครหรือไม่

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

วันที่ 25 มี.ค. ที่ สำนักงาน กกต. ศูนย์ราชการ อาคาร B นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เปิดเผยว่า ในพื้นที่อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ พบว่ามีป้ายผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรี ได้จัดทำและติดตั้งป้ายหาเสียง โดยรูปภาพในป้ายหาเสียงมิใช่เป็นรูปของผู้สมัคร หากแต่เป็นบุคคลอื่นที่มิได้เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง ซึ่งอาจเข้าข่ายหลอกลวงหรือจูงใจให้เข้าใจผิด ในคะแนนนิยมของผู้สมัครได้

จากข้อเท็จจริงปรากฏว่า การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (เลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล) ในเขตตำบลพยุหะ อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ทีมรวมใจพัฒนา โดยนายอนุรักษ์ พงษ์สาลี ผู้สมัครนายกเทศมนตรี เบอร์ 2 ได้นำรูปของทีมงาน 2 ราย คือ นางศศิธร ศรีเพ็ง และนายนคร พิริยะโภคานนท์ มาขึ้นป้ายภาพพร้อมแปะเบอร์ 2 เพื่อหาเสียง ทั้ง ๆ ที่บุคคลทั้งสองไม่ได้เป็นผู้ลงสมัครเลือกตั้งเอง โดยทีมรวมใจพัฒนา มีนายอนุรักษ์ พงษ์สาลี เป็นผู้รับสมัครเลือกตั้งในตำแหน่งนายกเทศมนตรี เพียงคนเดียวเท่านั้น ซึ่งการกระทำดังกล่าว อาจส่งผลให้ผู้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสับสน และอาจเข้าใจผิดในตัวผู้สมัครหรือทีมงานได้

ทั้งนี้ ตามพรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 2562 ม.65 (1) และ (5) บัญญัติว่า ห้ามมิให้ผู้สมัครหรือผู้ใดกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนให้แก่ตนเองหรือการชักชวนให้ไปลงคะแนนไม่เลือกผู้ใดเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ด้วยวิธีการ ดังต่อไปนี้ คือ "จัดเตรียมเพื่อจะให้ผลประโยชน์อื่นใดแก่ผู้ใด" และหรือ "หลอกลวง บังคับ ขู่เข็ญ ใช้อิทธิพลคุกคาม ใส่ร้ายด้วยความเท็จ หรือจูงใจให้เข้าใจผิด ในคะแนนนิยมของผู้สมัครใด" ซึ่งนางศศิธร ศรีเพ็ง และ นายนคร พิริยะโภคานนท์ ก็ต่างเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงในแวดวงการเมืองท้องถิ่น ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ทีมรวมใจพัฒนา หวังจะได้ฐานเสียงจากบุคคลทั้งสอง บวกเพิ่มกับฐานเสียงของ นายอนุรักษ์ พงษ์สาลี ในการลงแข่งขันเลือกตั้งชิงตำแหน่งนายกเทศมนตรีที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ ซึ่งอาจทำให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยไม่สุจริตและเที่ยงธรรมได้

และสมาคมฯ พบว่ามีผู้สมัครฯหลายรายเป็น อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) นั้น ต้องการให้ กกต.ชี้ชัดว่ามีสิทธิลงสมัครหรือไม่


ด้วยเหตุดังกล่าว สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย จึงจะนำความไปร้องเรียนต่อ กกต. เพื่อให้ไต่สวนและสอบสวนในประเด็นดังกล่าว และให้วินิจฉัยต่อไปว่า การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นทั่วประเทศ ในทุกระดับ ผู้สมัครรับเลือกตั้งสามารถนำรูปบุคคลอื่นที่มิใช่ผู้สมัครมาจัดทำป้ายได้หรือไม่

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด