svasdssvasds
เนชั่นทีวี

ข่าว

cisw จัดงานวันกัญชาโลกแห่งประเทศไทย ประจำปี 2564

19 มีนาคม 2564
314

บริษัท ซีไอเอสดับเบิ้ลยู อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (ประเทศไทย) จะดำเนินการจัดงานวันกัญชาโลกแห่งประเทศไทย ประจำปี 2564 ในวันที่19-20 เมษายน พ.ศ. 2564 ณ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

ทางบริษัท ซีไอเอสดับเบิ้ลยู อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (ประเทศไทย) มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะแถลงข่าวเกี่ยวกับงานเฉลิมฉลองวันกัญชาโลกแห่งประเทศไทย ประจำปี 2564 ที่จะถูกจัดขึ้นในวันที่ 19-20 เมษายน พ.ศ 2564ณ โรงแรม คาร์ลตัน กรุงเทพฯ สุขุมวิท (Carlton Hotel Bangkok Sukhumvit) ซึ่งทางบริษัท ซีไอเอสดับเบิ้ลยู อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (ประเทศไทย)นั้น ได้จัดงานวันกัญชำโลกแห่งประเทศไทยขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองเนื่องโอกาส 420 วัน หลังจากที่กัญชำและกัญชงในวงการแพทย์ประเทศไทยได้รับการผลักดันให้ถูกกฎหมายในปีพ.ศ 2562 ให้เป็นกัญชงเชิงพาณิชย์เพื่อเป็นสินค้าอุปโภคบริโภค ในวันที่ 29 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา

cisw จัดงานวันกัญชาโลกแห่งประเทศไทย ประจำปี 2564

cisw จัดงานวันกัญชาโลกแห่งประเทศไทย ประจำปี 2564เนื่องในโอกาสนี้ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านผู้ที่สนใจทุกท่านเข้าร่วมงานวันกัญชาโลกแห่งประเทศไทย ประจำปี 2564 เพื่อเฉลิมฉลองวันแห่งประวัติศาสตร์ของมวลมนุษยชาติและประสิทธิภาพอันน่ามหัศจรรย์ของกัญชา ซึ่งไม่เพียงแค่เพื่อการผ่อนคลายเท่านั้น แต่ยังมีประโยชน์ทำงการแพทย์อีกมากมาย

โดยมีกำหนดการกำรจัดงานตามวันที่กำหนด ดังนี้
วันที่1 : วันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2564 เวลา 14.00 22.00 น. งานเฉลิมฉลองและเน็ตเวิร์คกิ้ง บริเวณชั้น 8
วันที่2 : วันอังคารที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 08.00 18.00 น. งานสัมมนาความรู้เกี่ยวกับกัญชงและกัญชาบริเวณชั้น 9
ซึ่งทั้ง 2 วันดังกล่าวจะมีการจัดนิทรรศการแสดงสินค้ำเกี่ยวกับกัญชงและกัญชาอีกด้วย
งานวันกัญชาโลกแห่งประเทศไทย ประจำปี 2564 ได้เปิดให้ลงทะเบียนแล้วบนเว็บไซต์ทางการของ WCD420Thailand: www.wcd420thailand.com


งานวันกัญชาโลกแห่งประเทศไทย ประจำปี2564 เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่มีการคาดการณ์ไว้สูงในปีนี้เนื่องจากเป็นความก้าวหน้าครั้งประวัติศาสตร์สำหรับภาคกัญชาทางการแพทย์แห่งประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียซึ่งงานนี้เป็นงานที่มีศักยภาพสูง ดังที่เราได้เห็นจากการแก้ไขกฎหมายล่าสุด ที่ประเทศไทยพร้อมจะเป็นส่วนหนึ่งในเรื่องกัญชาทางการแพทย์ของโลกและเป็นศูนย์กลางกัญชาทางการแพทย์ในเอเชีย ดังนี่เราจึงขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมงานเฉลิมฉลองวันกัญชาโลกแห่งประเทศไทย ประจำปี2564 ซึ่งผู้เข้าร่วมงานจะได้พบปะและสร้างเครือข่ายอีกทั้งยังได้เข้าชมนิทรรศการจากเจ้าของธุรกิจกัญชงและกัญชามากถึง 50 บูธ

cisw จัดงานวันกัญชาโลกแห่งประเทศไทย ประจำปี 2564

ทางบริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของผู้มีเป็นเกียรติที่มาเข้าร่วมในงานเฉลิมฉลองอุตสาหกรรมกัญชงและกัญชาในประเทศไทยพร้อมกับแสดงจุดยืนในการผลักดันให้กัญชาได้รับการยอมรับและพัฒนาอย่างก้าวหน้าในทุกภาคส่วนของประเทศไทย

โดยภายในงานแถลงข่าว มีทั ้งผู้เชี่ยวชำญ และ ผู้จัดนิทรรศกำร จำนวน 20 ท่าน ดังนี้1.ภก.สมนึก สุชัยธนำวนิช อดีตผู้อำนวยการกองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพรกระทรวงสาธารณสุข
2.ภญ.ดร.ประคองศิริ บุณคงอดีตที่ปรึกษากองพัฒนายาไทยและสมุนไพรกระทรวงสาธารณสุข
3.คุณสุรชาติ ประชาพิทักษ์ นายกสมาคมนวัตกรรมสมุนไพรไทย4.คุณเสถียรพงษ์ แก้วสด CEO บริษัท Thai Hemp Wellness Co., Ltd5.คุณ ALEXANDER K. LINDGREN Medical Tourism consulting of Thann Global Travel6.ตัวแทนจาก BIO CBDEK Co., Ltd.7. ตัวแทนจาก บริษัท ธาราเธราคอร์ปอเรชัน จำกัด8. คุณประทีป ตั้งสหไมตรี CEO MEE SIaM9. ตัวแทนจาก บริษัท โนเวล เนเชอรัล เทคโนโลยี จำกัด10. ดร.พรภัทรวดี วงศ์ปันทะนัน ประธานบริษัท Newland Technology Co., Ltd. และบ้านคุณสุขคลินิก กัญชาทำงการแพทย์แผนไทย11. คุณเบญจา กัลยาวินัย จาก บริษัท ขวัญชนก โปรดักชั่น จำกัด12. คณุ พชัรารัตน์ตระกลู ขจรศักดิ์Miss Tourism Thailand13. คุณอะราเบลล่า เกรโกรี่ Miss Tourism Thailand

14. คุณสุภมาศ แสงสวรรค์ Miss Tourism Thailand
15. คุณภคินี ดวงพัตรา Miss Tourism Thailand
16. คุณคมสรรค์ วิจิตรวิกรม ที่ปรึกษา Medical Tourism & Wellness Tour
17. คุณอมลวรรณ เรืองอรรถวัฒน์ ประธานวิสาหกิจชุมชนสุขภาพดี Medical and Wellness and Tourism
18. ตัวแทนจำก บริษัท เอส.บิวโดอิน จำกัด
19. ตัวแทนจาก บริษัท ดีซีพี เวิลด์ จำกัด
20. ตัวแทนจาก บริษัท หมื่นล้าน เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด

cisw จัดงานวันกัญชาโลกแห่งประเทศไทย ประจำปี 2564


cisw จัดงานวันกัญชาโลกแห่งประเทศไทย ประจำปี 2564เรียนใคร่ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานสัมมนาวันกัญชาโลกแห่งประเทศไทย ประจำปี 2564 เพื่อเรียนรู้ เกี่ยวกับอุตสาหกรรมกัญชาและกัญชงโดยตรงจากผู้เชี่ยวชาญ 14 ท่ำน ในหัวข้อต่างๆ เช่น การอัพเดตกฎหมายและกฎระเบียบ รูปแบบการลงทุนทางธุรกิจ และการท่องเที่ยวสำหรับกัญชาเพื่อการแพทย์และสุขภาพ เป็นต้น

ซึ่งงานสัมมนาของ WCD 420 Thailand 2021 ประกอบด้วยหัวข้อต่างๆ ดังนี้

แนวทางกฎหมายใหม่สามารถสนับสนุนธุรกิจและการลงทุนด้านกัญชาและกัญชง
การสกัดกัญชาและเทคนิคในการปรับแต่ง
ประสิทธิผลของการลงทุนในด้านกัญชาและกัญชงสำหรับภาคธุรกิจ
วิธีทำให้กัญชาและกัญชงมีประสิทธิผลและสร้างสรรค์
กัญชาทางการแพทย์เป็นยาแผนโบราณและผลิตภัณฑ์ CBD ของไทย
การให้บริการการท่องเที่ยวเชิงกัญชาทางการแพทย์ในประเทศไทย
การให้บริการทางสุขภาพครบวงจรสำหรับการลงทุนด้านกัญชาการพัฒนาสมุนไพรและยา
กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับกัญชาและการวิเคราะห์ในประเทศไทยและการศึกษา
การก่อตั้งด้านกัญชาและกัญชง
วิธีขับเคลื่อนธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพในด้านกัญชาและกัญชง
การท่องเที่ยวเชิงกัญชาทำงการแพทย์
การพัฒนาศูนย์สุขภาพด้านกัญชงในประเทศไทย

ระเบียบการขึ้นทะเบียน อย.สำหรับผลิตภัณฑ์กัญชงและกัญชา

cisw จัดงานวันกัญชาโลกแห่งประเทศไทย ประจำปี 2564ทำงบริษัท ซีไอเอสดับเบิ้ลยู อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (ประเทศไทย) ยังคงให้ความสำคัญกับประโยชน์ด้าน สุขภาพของกัญชาทำงการแพทย์ในเรื่องการรักษาผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งและทางบริษัทฯ ยังส่งเสริมอุตสาหกรรมกัญชาการแพทย์ของประเทศไทย, การท่องเที่ยวสำหรับกัญชาทางการแพทย์ในประเทศไทย และอุตสาหกรรมกัญชาสู่อุตสาหกรรมกัญชาโลกอีกด้วย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ WCD 420 Thailand:www.wcd420thailand.com และFacebook : WCD420Thailand หรือติดต่อ คุณชนกนันท์ลิ ้มประเสริฐโทรศัพท์: 097-1656268