svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

โพลล์ ชี้ คนไทยหนุน "สงกรานต์วิถีใหม่" เน้นรดน้ำดำหัวแทนสาดน้ำ ห้ามขายเหล้า-เบียร์

15 มีนาคม 2564
280

"ซูเปอร์โพล" ชี้ คนไทยสนับสนุนสงกรานต์วิถีใหม่ เน้นรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ตามประเพณีแทนการสาดน้ำ เห็นด้วยหากจะมีมาตรการห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หวั่นเพิ่มทั้งอุบัติเหตุและความเสี่ยงโควิด

สำนักวิจัยซูเปอร์โพล เปิดเผยผลสำรวจภาคสนามเรื่อง "สงกรานต์ปีนี้ ปลอดพ้นโควิด" กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ จำนวน 1,706 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 10-15 มีนาคม

ผลสำรวจพบว่า กลุ่มตัวอย่างเกินครึ่ง หรือร้อยละ 53.7 คาดว่างานสงกรานต์ปีนี้จะปลอดภัยจากโควิดในระดับค่อนข้างมากถึงมากที่สุด รองลงมาคือร้อยละ 26.8 ระบุว่าปลอดภัยปานกลาง และร้อยละ 19.5 มองว่าปลอดภัยค่อนข้างน้อยถึงไม่มีเลย

ผลสำรวจยังพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ หรือร้อยละ 78.3 ระบุว่า ควร "ฉลองสงกรานต์ตามวิถีใหม่" ขณะที่ร้อยละ 79 เห็นว่า การรดน้ำสงกรานต์ตามประเพณีไทย ทั้งพระพุทธรูป บิดามารดา ครูบาอาจารย์ และผู้มีพระคุณ แทนการสาดน้ำ จะช่วยลดความเสี่ยงโควิดค่อนข้างมากถึงมากที่สุด และกลุ่มตัวอย่างมากถึงร้อยละ 83 อยากให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและฝ่ายปกครองเคร่งครัดการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ

กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 79.6 ยังแสดงความเป็นห่วงเรื่องอุบัติเหตุจากสาเหตุ "เมาแล้วขับ" ในสัดส่วนที่มากกว่าโอกาสเสี่ยงติดโควิด โดยร้อยละ 58.1 เห็นด้วยหากจะมีมาตรการห้ามขายเหล้า เบียร์ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดช่วงเทศกาลสงกรานต์

ดอกเตอร์ นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการซูเปอร์โพล กล่าวว่า ประชาชนคนไทยต่างรอคอยเทศกาลสงกรานต์ เพราะเป็นช่วงเวลาแห่งความสุข แต่ก็เข้าใจถึงความจำเป็นของการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด จึงสนับสนุนให้ "ฉลองสงกรานต์ตามวิถีใหม่" แทนการสาดน้ำที่อาจจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อ พร้อมสนับสนุนการห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อให้สงกรานต์ปลอดภัย รอดพ้นภัยโควิด ถือเป็นการสนับสนุน "สงกรานต์วิถีใหม่" อย่างแท้จริง