วัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับ มูลนิธิหลวงปู่สรวง วัดไพรพัฒนา เปิดปางช้าง ถนนสายวัฒนธรรม หวังดึงเศรษฐกิจสู่ชุมชนชายแดน หลังสถานการณ์โรคโควิด-19 เริ่มคลี่คลายลง ส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรม

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline
28 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ วัดไพรพัฒนา อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ วัฒนธรรมจังหวัด, สภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับ มูลนิธิหลวงปู่สรวง โดย พระครูโกศลสิกขกิจ เจ้าคณะอำเภอภูสิงห์ ประธานมูลนิธิหลวงปู่สรวง ประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ, นายวิทยา วิรารัตน์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัด, นายประหยัด ถิลา วัฒนธรรมจังหวัด, นางวาสิตา น้อยพรหม นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ และพี่น้องประชาชน พ่อค้า แม่ค้า ตามแนวชายแดนไทย - กัมพูชา อำเภอภูสิงห์ ได้มาร่วมกันเปิดปางช้างมูลนิธิหลวงปู่สรวง เปิดตลาดถนนสายวัฒนธรรมตามแนวชายแดน เพื่อหวังดึงเศรษฐกิจสู่ชุมชนตามแนวชายแดน ภายหลังจากที่ประเทศไทย เช่นเดียวกันสมาคมโลก ที่ต้องประสบปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 มานาน ส่งผลให้เศรษฐกิจซบเซา การท่องเที่ยวเงียบเหงา ผู้คน นักท่องเที่ยวไม่กล้าที่จะเดินทาง ต้องอยู่บ้านเพื่อหยุดเชื้อ แม้ว่าจังหวัดศรีสะเกษ จะไม่มีผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 ในรอบสองก็ตาม แต่สภาวะเศรษฐกิจได้ซบเซาต่อเนื่องส่งผลจากผู้คนจากต่างจังหวัดเดินทางไปมาไม่สะดวก โดยเฉพาะหากเป็นการเดินทางมาจากจังหวัดที่เป็นกลุ่มเสี่ยง แต่วันนี้สถานการณ์เริ่มคลี่คลายไปในทิศทางที่ดี ประกอบกับประเทศไทยได้มีวัคซีนโควิด-19 นำเข้ามาเพื่อเตรียมฉีดให้กับประชาชนในกลุ่มเสี่ยง ในจังหวัดคลี่คลายแล้ว ทำให้สถานการณ์เริ่มดีขึ้นตามลำดับ เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ ผ่านการท่องเที่ยว ผ่านตลาดชุมชน ตลาดทางวัฒนธรรม จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับมูลนิธิหลวงปู่สรวง จึงได้เปิดตลาดถนนสายวัฒนธรรม ปางช้าง ที่วัดไพรพัฒนา หวังดึงเศรษฐกิจสู่ชุมชน โดยเฉพาะประชาชนตามแนวชายแดนไทย - กัมพูชา ที่มีสภาพครอบครัวที่ค่อนข้างยากจน ห่างไกลความเจริญ

เปิดปางช้างชายแดน ถนนสายวัฒนธรรมดึงเศรษฐกิจ

เปิดปางช้างชายแดน ถนนสายวัฒนธรรมดึงเศรษฐกิจ

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า ที่ผ่านมาประชาชนชาวจังหวัดศรีสะเกษ ได้ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ - พยาบาล ในการดูแลตนเองเพื่อให้ปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรคควิด-19 มาโดยตลอด การ์ดไม่ตก ทำให้จังหวัดศรีสะเกษ ประชาชน 1.5 ล้านคนเศษ ใน 22 อำเภอ ปลอดภัยมาโดยตลอด จนวันนี้สถานการณ์เริ่มคลี่คลาย เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรม สภาวัฒนธรรม, วัฒนธรรมจังหวัด ร่วมกับมูลนิธิหลวงปู่สรวง ได้กำหนดเปิดตลาด ถนนสายวัฒนธรรม ยังตลาดวัดไพรพัฒนา เพื่อเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชน ที่ขาดรายได้ ตกงาน ไม่มีอาชีพ มาจำหน่ายสินค้าของชุมชน สู่ชุมชน เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจตามแนวชายแดน ไทย กัมพูชา ได้นำสินค้าของชุมชน สินค้าพื้นเมือง สินค้าตามวัฒนธรรม ทั้งอาหาร ผลิตภัณฑ์โอทอป ที่ทำโดยชุมชนโดยแท้จริง ออกมาแสดง เพื่อจำหน่าย แก่นักท่องเที่ยว ที่เริ่มมั่นใจในความปลอดภัยจากเชื้อโรคโควิด-19 ที่เข้าใจในการดูแลตนเอง ที่จะได้มีโอกาสเดินทางท่องเที่ยว และที่วัดไพรพัฒนา มณฑปหลวงปู่สรวง มากราบไหว้ขอพร ลอดใต้โลงศพสรีระสังขาร ขอพรจากหลวงปู่สรวง เดินชม ชิม ช๊อป ตลาดถนนสายวัฒนธรรมชายแดน พิเศษจากวันนี้เป็นต้นไป มูลนิธิหลวงปู่สรวง ยังได้ทำการเปิด ปางช้าง ที่ให้นักท่องเที่ยว ได้มาขี่ช้างชมตลาดถนนสายวัฒนธรรม ซื้ออาหารเลี้ยงช้าง สร้างบุญกุศลแก่ตนเองที่ได้เลี้ยงสัตว์ใหญ่ หยอกล้อเล่นกันลูกช้าง ที่กำลังน่ารัก ได้ทุกวันจากนี้เป็นต้นไป

เปิดปางช้างชายแดน ถนนสายวัฒนธรรมดึงเศรษฐกิจ

เปิดปางช้างชายแดน ถนนสายวัฒนธรรมดึงเศรษฐกิจ