กรมการแพทย์ โดยโรงพยาบาลสงฆ์ แนะการทำบุญตักบาตรในวันมาฆบูชา ด้วยการตักบาตรอาหารสุขภาพ ครบ 5 หมู่ ถูกหลักโภชนาการ เพื่อสุขภาพที่ดีของพระภิกษุสงฆ์ สามเณร

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า วันมาฆบูชา เป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนา พุทธศาสนิกชนชาวไทยนิยมไปทำบุญตักบาตร เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยจะจัดเตรียมอาหารไปถวายแด่พระสงฆ์ สามเณร ซึ่งอาหารที่พุทธศาสนิกชนจัดเตรียมมานั้น มีความสำคัญต่อสุขภาพพระสงฆ์เป็นอย่างมาก พุทธศาสนิกชนควรพิถีพิถันในการเลือกอาหาร โดยเลือกอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพถวายพระสงฆ์ เนื่องจากพระสงฆ์ไม่สามารถเลือกฉันอาหารที่พุทธศาสนิกชนถวายได้ ด้วยเหตุนี้จึงทำให้พระสงฆ์อาพาธด้วยโรคที่เกี่ยวข้องกับภาวะโภชนาการ เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง และโรคไขมันในเลือดสูง เป็นต้น
นายแพทย์ชำนิ จิตตรีประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การทำบุญตักบาตรเป็นประเพณีการทำบุญที่สืบทอดต่อกันมาเป็นเวลายาวนาน สำหรับอาหารที่พุทธศาสนิกชนนำมาตักบาตร หรือถวายแด่พระภิกษุสงฆ์นั้น จะประกอบไปด้วย อาหารคาว หวาน เป็นหลัก ซึ่งอาหารถือเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อสุขภาพของพระสงฆ์ เนื่องจากการฉันภัตตาหารที่ไม่ถูกหลักโภชนาการ จะส่งผลให้แนวโน้มการอาพาธของพระสงฆ์เพิ่มสูงขึ้น ดังนั้นการทำบุญควรจะเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลภาวะโภชนาการของพระสงฆ์ให้ห่างไกลจากโรค เพื่อสุขภาพที่ดีของพระสงฆ์ โดยการทำบุญตักบาตรด้วยอาหารสุขภาพ ครบ 5 หมู่ ลดอาหารที่มีรสหวาน มัน และเค็ม มากเกินไป ควรเลือกใช้ข้าวกล้องแทนข้าวขาว เพิ่มผักและผลไม้ ถวายเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลน้อยหรือปราศจากน้ำตาล เช่น นมจืด นมถั่วเหลือง เป็นต้น

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด