จังหวัดบึงกาฬทำพิธีส่งทีมเจ้าหน้าที่ แพทย์ พยาบาล เภสัชกร เจ้าหน้าเวชกิจและพนักงานขับรถ 9 คน อาสาสมัครไปปฏิบัติหน้าที่ ที่โรงพยาบาลสนามจังหวัดสมุทรสาคร

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

  เช้านี้ เวลา 09.00 น.วันที่ 25 ก.พ. 2564 ที่โรงพยาบาลบึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ นายภมร ดรุณ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ และนายแพทย์กมล แซ่ปึง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบึงกาฬ ร่วมกันเป็นประธานในพิธีส่งทีมนักรบชุดขาว และให้กำลังใจทีมนักรบชุดขาวในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ จำนวน 9 คน ที่จะเดินทางไปร่วมปฏิบัติหน้าที่ในการควบคุมโรคโควิด-19 ที่โรงพยาบาลสนาม จังหวัดสมุทรสาคร ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2564 โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้างาน เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบึงกาฬ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ ร่วมให้กำลังใจ และส่งทีมนักรบชุดขาวอย่างอบอุ่น


ส่งทีมนักรบชุดขาวร่วมปฏิบัติภารกิจโควิดที่สมุทรสาคร

นายแพทย์กมล แซ่ปึง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบึงกาฬ กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ มีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มสูง และมีผู้ป่วยที่รักษาพยาบาลอยู่ภายในโรงพยาบาลเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะที่ จ.สมุทรสาคร ซึ่งขณะนี้ได้ตั้งโรงพยาบาลสนามเพื่อดูแลผู้ป่วยโควิด-19 เป็นการเฉพาะ อย่างไรก็ตาม ลำพังบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลในพื้นที่อาจไม่พอเพียง จึงถือเป็นหน้าที่สำคัญที่แพทย์ พยาบาล เภสัชกร และบุคลากรที่เกี่ยวข้องในจังหวัดต่าง ๆ จะต้องมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพประชาชนและร่วมแก้ไขสถานการณ์โรคโควิด-19 ดังกล่าว
ส่งทีมนักรบชุดขาวร่วมปฏิบัติภารกิจโควิดที่สมุทรสาคร
ด้าน นายแพทย์ภมร ดรุณ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ กล่าวว่า แม้จังหวัดบึงกาฬจะไม่มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 แต่ภารกิจควบคุมโรคโควิด-19 ก็เป็นหน้าที่สำคัญของบุคลากรทางสาธารณสุข โดยขณะนี้ จังหวัดบึงกาฬได้มีการส่งทีมบุคลากรฯลงพื้นที่ช่วยเหลือการควบคุมโรคแล้วหลายทีม การปฏิบัติหน้าที่ทุกครั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจ ทางทีมบุคลากรฯ ที่ไปปฏิบัติหน้าที่ก็จะมีการเข้ากักกันในสถานกักกันที่จังหวัดจัดให้ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข สุดท้ายนี้ จึงขอขอบคุณทีมนักรบชุดขาวทุกท่านที่อาสาลงพื้นที่เป็นตัวแทนของจังหวัดบึงกาฬ ในการปฏิบัติภารกิจควบคุมโรคโควิด-19 ที่จ.สมุทรสาครในครั้งนี้ ขอให้ทุกท่านมีความปลอดภัย และเจริญเติบโตในหน้าที่การงานต่อไปส่งทีมนักรบชุดขาวร่วมปฏิบัติภารกิจโควิดที่สมุทรสาคร


สำหรับการส่งทีมควบคุมโรคในครั้งนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ ได้ประกาศรับอาสาสมัครทางการแพทย์เพื่อลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนที่สมุทรสาคร โดยได้คัดเลือกทีมแพทย์- พยาบาล ที่ความสมัครใจ มีความพร้อมทางด้านร่างกายและจิตใจ เดินทางไปเป็นกำลังเสริม สนับสนุน หรือสับเปลี่ยนหมุนเวียนให้กับคณะแพทย์ พยาบาล ที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งจังหวัดบึงกาฬ มีบุคลากรทางการแพทย์ จำนวน 9 คน เดินทางไปในภารกิจในครั้งนี้ ได้แก่ส่งทีมนักรบชุดขาวร่วมปฏิบัติภารกิจโควิดที่สมุทรสาคร


 
1. นพ.เขตไท สายปิ่น นายแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลปากคาด2. น.ส.ประทุมวรรณ พันธ์นิยม พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลบึงกาฬ 3. น.ส.ธัญญาวรรณ จันทะเป้  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  โรงพยาบาลบึงกาฬ  4. น.ส.กนกวรรณ  เที่ยงผดุง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการโรงพยาบาลบึงโขงหลง5. น.ส.เบญจมาส  อุปนันท์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ  โรงพยาบาลโซ่พิสัย 6. น.ส.กอบกุล  เหล่าศรีชัย เภสัชกรปฏิบัติการ  โรงพยาบาลบึงกาฬ7. น.ส.อัยรารัตน์  โกศล เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน  โรงพยาบาลพรเจริญ 8. นายฐิติโชติ  วิทยะ พนักงานขับรถยนต์  โรงพยาบาลบึงกาฬ  และ9. นายทรงศักดิ์ โพธิ์สว่าง  พนักงานขับรถยนต์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ 

ส่งทีมนักรบชุดขาวร่วมปฏิบัติภารกิจโควิดที่สมุทรสาคร


โดยก่อนการเดินทาง คณะผู้บริหาร ได้กล่าวให้กำลังใจ และร่วมกันขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ คือ หลวงปู่โง่น พระพุทธรูปประจำโรงพยาบาลบึงกาฬ และศาลเจ้าแม่สองนาง สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองบึงกาฬ จากนั้นได้ร่วมกันมอบดอกไม้ และส่งทีมบุคลากรทางการแพทย์ขึ้นรถเดินทางไปปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมาย และหลังจากปฏิบัติภารกิจเรียบร้อยแล้ว บุคลากรทางการแพทย์ทุกคนจะถูกกักตัว 14 วันในพื้นที่พิเศษ และตรวจหาเชื้อโควิด-19 จนมั่นใจได้ว่าร่ายกายปลอดจากเชื้อ สมบูรณ์ แข็งแรง จึงจะสามารถกลับมาปฏิบัติหน้าที่ได้ตามปกติต่อไป.


ส่งทีมนักรบชุดขาวร่วมปฏิบัติภารกิจโควิดที่สมุทรสาคร
 

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด