ศูนย์อีสาน - อีสานโพลคณะเศรษฐศาสตร์ มข.ระบุผู้สมัครหน้าใหม่จะชนะการเลือกตั้งนั่งเก้าอี้นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น แต่มีข้อแม้ว่าคนจะต้องออกไปเลือกตั้งมากกว่า 56 เปอร์เซ็นต์ แต่หากคนออกไปเลือกตั้งต่ำกว่า 50 เปอร์เซ็นต์คนหน้าเก่าก็คงจะได้นั่งเก้าอี้อีกสมัย ในขณะที่คนรุ่นใหม่เผยต้องการคนรุ่นใหม่มาบริหารงานไม่อยากได้คนขายฝัน เหตุคนเก่าเคยทำงานแล้วนานหลายปีแต่ยังไม่มีผลงานเป็นรูปธรรม พร้อมเสนอแนะให้ผู้สมัครเผยแพร่ข้อมูลนโยบายผ่านออนไลน์เพื่อเข้าถึงคนรุ่นใหม่มากขึ้น

ใกล้ถึงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาล ซึ่งกำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 28 มีนาคมนี้ โดยในจังหวัดใหญ่อย่างขอนแก่นมีผู้สมัครนายกเทศมนตรีลงชิงเก้าอี้ถึง 5 คน โดยในเขตเมืองเริ่มมีป้ายหาเสียงเพื่อประชาสัมพันธ์หน้าตาผู้สมัครลงชิงชัย พร้อมหมายเลขที่จับได้ โดยเฉพาะหมายเลข 2 คือ   นายชัชวาล พรอมรธรรม หรือ รองโด่งอดีตรองนายกเทศมนตรีที่ประกาศลงชิงเก้าอี้ พร้อมชูนโยบายขอนแก่นต้องเปลี่ยนเพื่อชีวิตที่ดีกว่า ในขณะที่หมายเลข 3 คือนายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธ์ อดีตนายกเทศมนตรีที่เพิ่งหมดวาระและนั่งเก้าอี้มานานถึง 8 ปี ก็ชูนโยบายพร้อมสานต่อเรื่องเก่าที่ทำค้างเอาไว้ โดยเฉพาะรถไฟรางเบาและน้ำไหล ไฟสะดวกในทุกพื้นที่ อีสานโพลฟันธงผู้สมัครหน้าใหม่ซิวเก้าอี้นายกฯขอนแก่นในขณะที่อีสานโพลของศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   โดย ผศ.ดร.สุทิน เวียนวิวัฒน์ ได้ทำการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่นทั้ง 4 เขตเลือกตั้ง ระหว่างวันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา จากกลุ่มตัวอย่างอายุ 18 ปีขึ้นไป จำนวน 955 ราย พบว่า คนเมืองขอนแก่นจะออกไปใช้สิทธิ์การเลือกตั้งคิดเป็นร้อยละ 48.8 นอกจากนี้พบว่าแนวโน้มที่คนเมืองขอนแก่นเกินครึ่ง จำนวนร้อยละ 56.0  จะโหวตเลือกผู้สมัครนายกเทศมนตรีหน้าใหม่ ปัจจัยสำคัญในการเลือกนายกเทศมนตรี 3 ปัจจัยแรก คือ ปัจจัยด้านนโยบายหาเสียงของผู้สมัคร ปัจจัยด้านประวัติและผลงานของผู้สมัคร และด้านสังกัดกลุ่มการเมืองที่ชอบ สำหรับนโยบายและประเด็นการพัฒนาที่คนเมืองขอนแก่นให้ความสำคัญมากที่สุดต่อการเลือกนายกเทศมนตรี คือ นโยบายด้านการแก้ปัญหาแหล่งมั่วสุม ยาเสพติด โจรขโมย และด้านการจราจรติดขัดในชั่วโมงเร่งด่วน   


อีสานโพลฟันธงผู้สมัครหน้าใหม่ซิวเก้าอี้นายกฯขอนแก่น


"จากการสำรวจพบว่าคนเมืองขอนแก่นจะเลือกผู้สมัครหน้าใหม่มานั่งเก้าอี้ ซึ่งมีสัดส่วนมากถึง 56 เปอร์เซ็นต์ แต่คำว่าหน้าใหม่หมายถึงผู้สมัครถึง 4 คนที่ไม่ใช่อดีตนายกเทศมนตรี ซึ่งนั่นหมายถึงว่า 56 เปอร์เซ็นต์ที่สำรวจมาคะแนนจะต้องไปเฉลี่ยอยู่กับคนหน้าใหม่ 4 คนแต่ต้องดูว่าคะแนนที่ได้จะชนะ 48 เปอร์เซ็นต์ที่จะออกไปเลือกตั้งไหม เพราะจากการสำรวจใน 4 เขตเลือกตั้ง โดยเฉพาะเขต 1และ2 ซึ่งอยู่ในเมืองพบว่าคะแนนเสียงหน้าเก่าและหน้าใหม่ค่อนข้างสูสี แต่ในพื้นที่เขต 3 บึงแก่นนครและเขต 4 ในมหาวิทยาลัยขอนแก่นพบว่าคะแนนของคนใหม่มาแรงมาก แต่อย่างไรก็ตามแม้ว่าผลสำรวจคะแนนเสียงคนหน้าใหม่จะมาแรงแต่ก็มีปัจจัยเสี่ยงอยู่ที่ว่าคนเขต 3 และ 4 จะออกไปเลือกตั้งมากน้อยแค่ไหน หากเขาออกไปเลือกตั้งมากพอนั่นหมายถึงคนหน้าใหม่จะชนะทันที"ผศ.ดร.สุทิน กล่าว อีสานโพลฟันธงผู้สมัครหน้าใหม่ซิวเก้าอี้นายกฯขอนแก่น

คนรุ่นใหม่ที่เคยมีโอกาสไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งส.ส.มาก่อนและเป็นตัวแปรสำคัญที่ทำให้ผู้สมัครพรรคน้องใหม่อย่างอนาคตใหม่ได้รับการเลือกตั้งไปบอกว่า ได้มีโอกาสไปใช้สิทธิ์แล้ว 2 ครั้ง ครั้งแรกคือการเลือกตั้งส.ส.ที่ผ่านมาและเลือกคนที่เข้าถึงประชาชนโดยเฉพาะให้ความสนใจใส่ใจกับคนรุ่นใหม่ เดินเข้ามาหาเสียงถึงในมหาวิทยาลัย ในขณะที่ผู้สมัครส.ส.ซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่เดิม ไม่เคยออกมาหาเสียงและพบปะคนรุ่นใหม่ในมหาวิทยาลัยเลยทำให้นักศึกษาไม่เลือกและทำให้แพ้การเลือกตั้งไป ในขณะที่การเลือกตั้งนายกอบจ.ที่ผ่านไปเมื่อเร็ว ๆ นี้ค่อนข้างสับสนว่าเขาทำหน้าที่อะไร บทบาทในการทำงานคืออะไร และประวัติ ผลงานของแต่ละคนคืออะไร นโยบายหาเสียงคืออะไร เพราะป้ายหาเสียงส่วนใหญ่จะเน้นเพียงหน้าตา และเบอร์ที่ได้รับในการลงสมัครเท่านั้น ไม่มีนโยบายหรือวิสัยทัศน์ติดมาด้วยเลย ทำให้ตัดสินใจเลือกค่อนข้างยากและคนรุ่นใหม่ส่วนใหญ่กาช่องไม่ประสงค์ลงคะแนน  

อีสานโพลฟันธงผู้สมัครหน้าใหม่ซิวเก้าอี้นายกฯขอนแก่น"ตอนนี้เด็กรุ่นใหม่รู้จักสิทธิและหน้าที่ของตัวเองมาก เราต้องการเลือกคนที่จะเปลี่ยนอะไรให้ดีขึ้น เพราะที่ผ่านมาผู้สมัครส่วนใหญ่ทำงานมานานแต่ไม่มีผลงาน ไม่มีอะไรเป็นรูปธรรมมีแต่การขายฝัน บอกว่าจะมีสิ่งนี้แต่กลับไม่มี เราเลยไม่รู้จะเลือกไปทำไม ประกอบกับตอนนี้เรื่องสิทธิพลเมืองคนรุ่นใหม่ให้ความสำคัญมาก หากพบว่าผู้สมัครติดป้ายหาเสียงบนทางเท้า หรือ ใช้รถแห่หาเสียงรบกวนคนอื่นเราก็จะไม่เลือก เพราะขนาดสิทธิพื้นฐานประชาชนแค่นี้เขายังไม่ดูแลแล้วเขาจะไปดูแลอะไรได้ ที่สำคัญที่สุดรถแห่หาเสียงก็บอกแต่เรื่องไร้สาระ บอกชื่อ เบอร์ บอกวุฒิการศึกษา แต่กลับไม่ได้บอกนโยบาย ไม่ได้บอกเรื่องที่จะทำ ทำให้ตัดสินใจเลือกได้ยาก"น.ส.พิชญนันท์ กล่าว

อีสานโพลฟันธงผู้สมัครหน้าใหม่ซิวเก้าอี้นายกฯขอนแก่นน.ส.ณัฐณิชา ละอองแก้ว บอกว่า เด็กรุ่นใหม่สืบค้นข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ การเลือกตั้งส.ส.ที่ผ่านมาทำให้มีโอกาสศึกษาประวัติ ผลงานของผู้สมัครผ่านระบบออนไลน์ แต่พอมาถึงการเลือกตั้งอบจ.และเทศบาล กลับพบว่าไม่สามารถสืบค้นข้อมูลทางออนไลน์ได้เลย ทำให้เป็นจุดบอดของการเลือกตั้ง เพราะจะทำให้พวกเราไม่รู้ว่าจะเลือกใคร เพราะเข้าไม่ถึงข้อมูลเหล่านี้ และหากจะให้ออกไปเลือกตั้งนายกเทศมนตรีก็อยากจะเลือกคนที่มาแก้ปัญหาจริง ๆ เพราะเวลา 4 ปียาวนานมากมันมากพอที่จะสามารถทำอะไรสำเร็จได้ แต่ผู้สมัครบางคนนั่งเก้าอี้มา 8 ปี 10 ปี แต่กลับยังทำสิ่งที่หาเสียงไว้ไม่สำเร็จเลย ตรงนี้ก็เป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ตัดสินใจว่าจะเลือกใคร