สถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่ "สมุทรสาคร" พบผู้ป่วยติดเชื้อ ยังทรงตัวเพิ่มมาอีก 56 ราย เป็นคนไทย 41 คน ต่างด้าว 15 ราย ยอดสะสมจำนวน 16,223 ราย ส่วนผู้เสียชีวิตยังคงเดิมจำนวน 7 ราย

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

24 กุมภาพันธ์ 2564 สถานการณ์โควิด-19 จังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร รายงานข้อมูล ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 24.00 น. พบผู้ป่วยรายใหม่ 56 ราย รวมผู้ติดเชื้อสะสม 16,223 ราย
ขณะที่ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล มีคนไทยที่อยู่ในระหว่างการรักษาอีก 240 ราย แรงงานต่างด้าว 111 ราย และเฝ้าสังเกตอาการอีก 172 ราย และในส่วนที่รักษาหายแล้วกลับบ้านได้เป็นคนไทยรวม 2,436 ราย และต่างด้าว 1,160 ราย ด้านผู้ที่ถูกกักตัวเพื่อเฝ้าสังเกตอาการจนครบตามระยะเวลาที่กำหนดแล้วไม่พบเชื้อสามารถให้กลับบ้านได้รวม 12,097 ราย เป็นคนไทย 182 ราย และคนต่างด้าวรวม 11,915 ราย ส่วนผู้เสียชีวิตยังคงเดิมจำนวน 7 ราย

"สมุทรสาคร" พบติดเชื้อโควิดเพิ่ม 56 ราย ยอดสะสม 16,223 ราย