กระทรวงวัฒนธรรม ประกาศรายชื่อศิลปินแห่งชาติ ปี 63 จำนวน 12 ราย สาขาศิลปะการแสดงได้แก่"ประทีป หนองปลาหมอ-แม่เม้า สุดา ชื่นบาน-รุ่งฤดี เพ็งเจริญ-ปง อัศวินิกุล"

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม แถลงภายหลังการประชุมคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ(กวช.) ว่า วาระการพิจารณาคัดเลือกศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบผลการคัดเลือก ผู้ได้รับการยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2563 รวม 3 สาขา จำนวน 12 ราย ดังนี้ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ ได้แก่ ศ.กิตติคุณกำจร สุนพงษ์ศรี ประเภทจิตรกรรม, นายอำมฤทธิ์ ชูสุวรรณ ประเภทจิตรกรรม-สื่อผสม ,นายประภากร วทานยกุล ประเภท สถาปัตยกรรมร่วมสมัย ,นายสำเริง แดงแนวน้อย ประเภทประณีตศิลป์-แกะสลักไม้ ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ได้แก่ นายเอนก นาวิกมูล และน.ส.อรสม สุทธิสาคร

วธ. ประกาศรายชื่อศิลปินแห่งชาติ ปี 63 จำนวน 12 ราย


ทางนี้นายอิทธิพล กล่าวอีกว่า ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง ได้แก่ นายประทีป สุขโสภา หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ"ประทีป หนองปลาหมอ" ประเภท เพลงพื้นบ้าน,นายประเมษฐ์ บุณยะชัย ประเภท นาฏศิลป์-โขน, นายปี๊บ คงลายทอง ประเภทดนตรีไทย,นางสุดา ชื่นบาน ประเภท ดนตรีไทยสากล-ขับร้อง,นางรุ่งฤดี เพ็งเจริญ ประเภท ดนตรีไทยสากล-ขับร้อง และนายปง อัศวินิกุล ผู้กำกับระบบเสียง-สร้างสรรค์ และบันทึกเสียงภาพยนตร์

วธ. ประกาศรายชื่อศิลปินแห่งชาติ ปี 63 จำนวน 12 ราย

วธ. ประกาศรายชื่อศิลปินแห่งชาติ ปี 63 จำนวน 12 ราย

วธ. ประกาศรายชื่อศิลปินแห่งชาติ ปี 63 จำนวน 12 ราย

วธ. ประกาศรายชื่อศิลปินแห่งชาติ ปี 63 จำนวน 12 ราย

วธ. ประกาศรายชื่อศิลปินแห่งชาติ ปี 63 จำนวน 12 ราย