"ประเสริฐ" อดีต รมว.อุตสาหกรรม ผู้สมัครนายกเทศบาลนครโคราช ตะลุยหาเสียงชูสร้างโคราชเป็นเมืองหลวงอีสาน พร้อมกับบอกว่า สภาพเศรษฐกิจซบชาวโคราชต่างได้รับผลกระทบกันถ้วนหน้า กลุ่มโคราชชาติพัฒนา มีนโยบายจัดกิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจให้เกิดสภาวะการซื้อขายกลับมาคึกคัก

23 กุมภาพันธ์ 2564 บรรยากาศการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีนคร (ทน.) นครราชสีมา ซึ่งเป็นเทศบาลที่มีงบบริหารจัดการมากที่สุดในพื้นที่ 20 จังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเป็นอันดับ 7 ของประเทศไทย เริ่มคึกคักภายหลัง กกต.ทน.นครราชสีมา ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติต้องห้าม โดยมีผู้สมัคร ส.ท. 2 คน เขต 2 และ 4 มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งตามมาตรา 50 (20) อยู่ในระหว่างถูกจำกัดสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น กรณีมีสิทธิเลือกตั้งแต่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและไม่ได้แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส ปี 2562 และ อบจ. ปี 2563 จึงถูกจำกัดสิทธิกำหนดเวลาครั้งละ 2 ปี นับแต่วันเลือกตั้ง 

"ประเสริฐ"ลุยหาเสียง ชูสร้างโคราชเป็นเมืองหลวงอีสานแม้มีการเลือกตั้งครั้งหน้าแล้วไปใช้สิทธิเลือกตั้งก็ไม่ทำให้สิทธิต่าง ๆ กลับมา ส่วนผู้สมัครนายก ฯ ไม่พบข้อห้ามแต่อย่างใด ประกอบด้วย เบอร์ 1 นายอัคคชา  พรหมสูตร สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง กลุ่มโคราชมหานคร, เบอร์ 2 นายประเสริฐ  บุญชัยสุข อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กลุ่มโคราชชาติพัฒนา, เบอร์ 3 นายจักริน  เชิดฉาย อดีตประธานหอการค้านครราชสีมาและประธานแนวร่วม กกปส.นครราชสีมา กลุ่มโคราชเพื่อโคราช และ เบอร์ 4 นายฉัตร  สุภัทรวณิชย์ อดีตรองประธานสภา ทน.นครราชสีมา กลุ่มเทศบาลก้าวหน้า 

เมื่อเวลา 07.00 น. ที่ตลาดประปา นายประเสริฐ ฯ ผู้สมัครนายก ฯ เบอร์ 2 ศิษย์ก้นกุฏินายสุวัจน์  ลิปตพัลลภ ประธานที่ปรึกษาพรรคชาติพัฒนา (ชพน.) พร้อมผู้สมัคร ส.ท. และผู้สนับสนุนกลุ่มโคราชชาติพัฒนา ได้ออกเดินพบปะผู้ประกอบการค้าและประชาชนที่มาจับจ่ายซื้อสินค้าอุปโภค บริโภค เพื่อประชาสัมพันธ์แนะนำตัวและชี้แจงนโยบายพัฒนาโคราชให้เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนและศูนย์กลางคมนาคมขนส่งภาคอีสานรวมทั้งเป็นเมืองต้นแบบอัจฉริยะ 

"ประเสริฐ"ลุยหาเสียง ชูสร้างโคราชเป็นเมืองหลวงอีสาน

 
นายประเสริฐ เปิดเผยว่า สภาพเศรษฐกิจซบเซาถือเป็นปัญหาสำคัญที่ต้องเร่งเยียวยาฟื้นฟู ขณะนี้ชาวโคราชต่างได้รับผลกระทบกันถ้วนหน้า กลุ่มโคราชชาติพัฒนา มีนโยบายจัดกิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจให้เกิดสภาวะการซื้อขายกลับมาคึกคัก โดยจัดตลาดนัดถนนคนเดินกลางคืนและในฐานะที่เคยดำรงตำแหน่ง รมว.อุตสาหกรรม ประสานผู้ประกอบการจัดงานสินค้าราคาโรงงาน เพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย สิ่งสำคัญประชาชนต้องมีสุขภาพดี นโยบายหลักได้สนับสนุนส่งเสริมให้โคราชเป็นเมืองกีฬา โดยเพิ่มพื้นที่ให้เล่นกีฬาพร้อมจัดการแข่งขันกีฬาระดับประเทศและนานาชาติอย่างต่อเนื่องและในอนาคตโคราชได้รับอานิสงส์จากโครงการก่อสร้างถนนมอเตอร์เวย์  รถไฟความเร็วสูง รถไฟทางคู่และท่าเรือบก ฯ เรามีแนวทางพัฒนาความพร้อมโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ เพื่อรองรับโครงการเมกะโปรเจกต์ เพื่อให้โคราชเป็นศูนย์กลางคมนาคมขนส่งภาคอีสาน เปิดประตูสู่อีสาน   

ทั้งนี้เสียงสะท้อนจากการพบปะพี่น้องประชาชน ต้องการให้ยกระดับคุณภาพของตลาดสดให้มีความสะอาดปลอดภัย สร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภค โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่นิยมตลาดติดแอร์ตามศูนย์การค้า ให้เข้ามาจับจ่ายเลือกซื้อสินค้าอย่างปลอดภัยและได้สินค้ามีคุณภาพ กลุ่มโคราชชาติพัฒนาได้กำหนดแนวทางพัฒนาให้ดีกว่าเดิมอย่างแน่นอน

"ประเสริฐ"ลุยหาเสียง ชูสร้างโคราชเป็นเมืองหลวงอีสาน