รมช.มนัญญารับฟังตัวแทนสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนจากประจวบคีรีขันธ์เตรียมทำความเข้าใจเรื่องการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญให้สหกรณ์คลายกังวล รมช.มนัญญา รับข้อเสนอ 2 ปีเริ่มนับผิดชำระหนี้ไว้พิจารณาพร้อมให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ลงพื้นที่ทำความเข้าใจกับสหกรณ์ทุกจังหวัดก่อนลงนามในกฏกระทรวง

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

นางสาวมนัญญาไทยเศรษฐ์  รมช.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยหลังการหารือกับตัวแทนสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กว่า 30 คนพร้อมด้วย นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์และนายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ว่าสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนต้องการให้กระทรวงเกษตรฯช่วยเหลือในการผ่อนคลายกฎกระทรวง5 ฉบับที่กำลังจะออกมาตามพรบ.สหกรณ์    พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2562 โดยประเด็นที่กังวลคือเกณฑ์การตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่อาจส่งผลกระทบต่อสถานะของสหกรณ์  ร่วมถึงการเสนอขอหักค่าหุ้นเพื่อใช้ชำระหนี้ได้ซึ่งในการหารือทั้ง 2 กรมได้อธิบายรายละเอียดตามข้อสงสัยและตัวแทนสหกรณ์ต่างเข้าใจอย่างไรก็ตามทั้งหมดก็ยังต้องสร้างความเข้าใจต่อสหกรณ์ทั่วประเทศด้วยเพื่อให้เข้าใจตรงกันเนื่องจากยังมีความเห็นที่ไม่ตรงกันอีกหลายแห่ง  แต่ทั้งนี้เมื่อสหกรณ์ยังกังวลเรื่องการจัดชั้นลูกหนี้ที่ผิดค้างชำระตามกฏหมาย6-12 เดือน ก็จะรับข้อเสนอการขอขยายให้เริ่มนับที่  2ปีไว้ให้กรมส่งเสริมสหกรณ์พิจารณา

"รมช.มนัญญา" รับฟังตัวแทนสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนจากประจวบคีรีขันธ์


"ในการหารือทำให้เห็นว่าสหกรณ์ยังเข้าใจกฎกระทรวงที่ออกมาไม่ชัดเจนแต่เมื่อกรมชี้แจงก็ปรากฏว่าเริ่มเข้าใจและผ่อนคลายข้อกังวล แสดงว่า  ยังมีประเด็นความไม่เข้าใจในบางประการดังนั้นมอบให้สองกรมไปจัดประชุมสร้างการรับรู้ให้ความรู้กับสมาชิกทั่วประเทศจังหวัดใดพร้อมก็เริ่มทันทีให้จัดเป็นรายจังหวัดเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องซึ่งทั้งหมดก็หวังว่าควรจะจบในสมัยนี้ เพราะทำความเข้าใจกันมาตลอดและหากเรื่องใดที่ยังไม่จบก็จะไม่ลงนามในประกาศ   แต่จะไม่มีการดึงเกมส์หรือยื้อเวลาอย่างแน่นอนดังนั้นขอให้ทุกฝ่ายสบายใจ" รมช.เกษตรฯกล่าว  
นายวิศิษฐ์  ศรีสุวรรณ์  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวว่า  สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคือสหกรณ์ที่แยกมาจากสหกรณ์ออมทรัพย์แต่ยังยึดโยงการออกระเบียบตามแบบสหกรณ์ออมทรัพย์ทั้งที่กิจกรรมหลากหลายกว่าและคล้ายกับสหกรณ์การเกษตร  ทำให้การออกระเบียบของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนยังใช้การหักจากรายได้เงินเดือนในขณะที่สมาชิกส่วนใหญ่ทำการเกษตรมีรายได้จากผลผลิตตามฤดูกาล ดังนั้นหากสหกรณ์ไปออกระเบียบที่สอดคล้องกับอาชีพสมาชิกก็จะลดปัญหาการผิดชำระหนี้ที่จะเป็นเหตุให้ต้องตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญได้    เช่นจ.ประจวบฯสมาชิกปลูกสัปปะรด 18เดือนให้ผลผลิต หากออกระเบียบหักเงินกู้รอบการผลิตก็จะลดปัญหาผิดนัด สำหรับการนำหุ้นมาหักเป็นหนี้นั้นไม่สามารถทำได้ เพราะถือว่าเป็นทุนของสหกรณ์นั้นๆ  ส่วนการจัดประชุมอบรมความรู้นั้นคาดว่าจะเริ่มได้ในเร็วๆนี้ทุกจังหวัด

"รมช.มนัญญา" รับฟังตัวแทนสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนจากประจวบคีรีขันธ์

"รมช.มนัญญา" รับฟังตัวแทนสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนจากประจวบคีรีขันธ์


ด้านนางสาวเกษราวรรณ  จันทร์ฉายประธานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านแสงอรุณ จำกัดกล่าวว่าหลังจากที่ได้ฟังคำชี้แจงทำให้เข้าใจและผ่อนคลายข้อกังวลลง โดยเฉพาะการออกระเบียบตามอาชีพของสมาชิกที่จะเป็นช่องทางทำให้สมาชิกไม่เดือดร้อนในการชำระหนี้และไม่กระทบต่อการตั้งค่าเผื่อหนี้ของสหกรณ์

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด