ศบค.คลายล็อค ร้านอาหาร สถานบันเทิง ดื่มเหล้า เล่นดนตรีได้ แต่ยังห้ามเต้น เปิดถึง 23.00 น. ยกเว้นพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ต่ออายุ พ.ร.ก.ฉุกเฉินถึง 31 มีนาคม นี้

22 กุมภาพันธ์ 2564 นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. เปิดเผยว่า ที่ประชุม ศบค. มีมติเห็นชอบต่ออายุ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ถึง 31 มีนาคมนี้ พร้อมมีมติคลายล็อคร้านอาหาร สถานบันเทิง ให้สามารถดื่มแอลกฮอล์ได้ เล่นดนตรีได้ ถึง 23.00 น. ในทุกพื้นที่ แต่ยังห้ามเต้นรำ และยกเว้นพื้นที่จังหวัดสมุทธสาคร โดยการประกาศมาตรการคลายล็อคให้แต่ละจังหวัดเป็นผู้ประกาศ
นอกจากนี้ศบค.ยังเห็นชอบให้ขยายเวลาประกาศใช้ พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน เพิ่มเติมออกไปอีก 1 เดือน ตามการเสนอของ ศบค.ชุดเล็ก