นายกฯ รับ จำเป็นต้องปรับแผนปฏิรูปยุทธศาสตร์ชาติให้สอดคล้องกับสถานการณ์โควิด-19 เชื่อ ไทยมีศักยภาพ เร่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนตามกรอบงบประมาณ .

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวภายหลังเป็นประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ว่า รัฐบาลมีความจำเป็นที่จะต้องปรับแผนปฏิรูป และยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ โควิด-19 ในปัจจุบัน ซึ่งได้มีการวางแผนไว้แล้วตามกรอบเวลา อีกทั้งต้องปรับนโยบายการเงินการคลัง แผนงบประมาณ ระยะปานกลาง 3 ปีที่เป็นไปตามกฏหมายทุกประการ
ซึ่งในวันนี้ต้องทำให้ประชาชนเข้าใจให้ได้ ว่าอะไรเป็นสิ่งจำเป็นที่รัฐจำเป็นต้องทำ ให้มีความเป็นธรรม และเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานทั้งทางกายภาพและดิจิตอล เพื่อให้ทุกคนใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุด 
นายกรัฐมนตรียังเปิดเผยว่า วันนี้ได้รับฟังปัญหาจากสภาเกษตรกร หอการค้าอุตสาหกรรม เร่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจแบบ BCG หรือ เศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อทำให้โลกเป็นสีเขียว การทำการเกษตรควบคู่ กับเรื่องการท่องเที่ยว สุขภาพ การบริการที่ไทยมีศักยภาพอยู่แล้ว โดยได้มีการมอบหมายไปแล้ว 
ซึ่งหลายฝ่ายมองว่าขณะนี้รัฐบาลไม่สามารถตอบสนองประชาชนได้ ซึ่งในระดับพื้นที่ก็จะต้องรับฟังประชาชน และรับมาแก้ไขตามงบประมาณของแต่ละกระทรวงที่มีอยู่ นายกรัฐมนตรียอมรับว่า การเจริญเติบโตมากขึ้น คนมากขึ้น การที่ทำไว้เดิมอาจจะไม่เพียงพอ เพราะฉะนั้นจะต้องมีการทำทั้งสองทางจากล่างขึ้นบน และทำจากบนลงล่าง ซึ่งเป็นงานที่ต้องบูรณาการร่วมกันทั้งการใช้จ่ายงบประมาณ แผนงานโครงการ

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด