คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จ.นครปฐม ประสานผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต ทั้งฝ่ายมัธยม ,ปฐมวัย และประถมศึกษา ให้จัดการเรียนการสอนออนไลน์ทั้งหมด ตั้งแต่ 22 ก.พ. 64 เหตุต้องปิดโรงเรียนชั่วคราว หลังพบเจ้าหน้าที่การเงินติดเชื้อโควิด-19

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

21 กุมภาพันธ์ 2564 คณะศึกษาศาสตร์ ม.ศิลปากร จ.นครปฐม ออกประกาศวานนี้  ถึงผลการตรวจเชื้อ โควิด-19 ของเจ้าหน้าที่การเงินโรงเรียนสาธิตในระดับชั้นมัธยม โดย พบว่าเจ้าหน้าที่และสามีติดเชื้อ โควิค-19 ซึ่งติดเชื้อจากญาติผู้ที่อาศัยอยู่ในบ้านเดียวกัน
ทั้งนี้ ได้ประสานผู้อำนวยการสาธิตมัธยมให้ปิดทำการในสถานศึกษาสถานที่ตั้งและให้ผู้สอนจัดการเรียนการสอนออนไลน์ทั้งหมด ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 22 ก.พ. เป็นต้นไป และให้บุคลากรของโรงเรียนสาธิตมัธยมปฏิบัติงานที่บ้าน โดยคาดว่าโรงเรียนสาธิตมัธยมจะเปิดทำการในวันที่ 8 มี.ค. 64
ส่วนโรงเรียนสาธิต ม.ศิลปากร ปฐมวัยและประถมศึกษา จะปิดทำงานในสถานที่ตั้ง และจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ 22 ก.พ. 64 เป็นต้นไป และให้บุคลากรปฏิบัติงานที่บ้าน ส่วนกำหนดการเปิดทำการปกติ จะติดประกาศจากทางโรงเรียนอีกครั้งหนึ่ง
สำหรับบุคลากรสังกัดสำนักงานคณบดี ปิดทำงานในสถานที่ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 22 ก.พ. เป็นต้นไป และเริ่มปฏิบัติงานปกติวันที่ 1 มี.ค. 64 ยกเว้นบุคลากรที่ทางภาควิชา และสำนักคณบดี พิจารณจัดให้มาปฏิบัติงานตามความจำเป็น
โดยสำนักงานคณบดีและโรงเรียนสาธิตม.ศิลปากร ทุกระดับชั้นปฐมวัย มัธยมศึกษาได้ทำการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันศุกร์ที่ 19 ก.พ. 64 ทั้งนี้หากมีการเปลี่ยนแปลงคณะจะแจ้งให้ทราบต่อไป