แม่ฮ่องสอน - คนงานรับจ้างก่อสร้างถนนเจ้าปัญหา บ้านแม่สุริน ต.ขุนยวม อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน วอนหน่วยงานรัฐให้การช่วยเหลือ หลังรับจ้างก่อสร้างถนนแล้วไม่ได้รับเงินค่าจ้าง ขณะที่ ป.ป.ช. เตรียมลงพื้นที่ตรวจสอบ เหตุมีความผิดก่อสร้างก่อนทำสัญญาจ้างกับผู้รับเหมา

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 นายกมล สัญชาติไทย อายุ 53 ปี อยู่บ้านเลขที่ 144 หมู่ 3 บ้านแม่สุริน ต.ขุนยวม อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน คนงานที่รับจ้างก่อสร้างถนน เส้นทางเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านแม่สุริน เปิดเผยว่า ได้เป็นคนงานรับจ้างก่อสร้างถนนพร้อมกับพวกอีก 7 คน ปัจจุบันยังไม่ได้รับค่าจ้าง โดยถนนเส้นทางดังกล่าว พวกตนได้เข้าทำงานในวันแรกเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2563 โดยมีการเตรียมพื้นที่และวางผังแบบขอบถนน และก่อสร้างจนแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ซึ่งหลังจากถนนเส้นดังกล่าวได้ก่อสร้างแล้วเสร็จ คนงานทุกคน จำนวน 7 คน ได้รับค่าจ้างวันละ 350 บาท ยังไม่ได้รับค่าจ้าง จากผู้ว่าจ้างแต่อย่างใด และเวลาได้ล่วงเลยมาเกือบ 3 เดือน โดยทางผู้รับเหมาอ้างว่า ทาง อบต.ยังไม่ได้จ่ายเงินค่าก่อสร้างถนนให้กับผู้รับเหมา


โวยสร้างถนนเร่งด่วน-เบี้ยวจ่ายค่าแรงสำหรับถนนเส้นทางดังกล่าว เป็นเส้นทางเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ซึ่งทางเกษตรกรต้องการให้ก่อสร้างมานานแล้ว เนื่องจากเส้นทางเดิมเป็นหลุมบ่อ ขรุขระ การสัญจรเป็นไปด้วยความยากลำบาก ซึ่งมีเกษตรกรกว่า 20 รายที่อยู่ด้านหลังถนนต้องการให้มีการก่อสร้าง โดยตนเป็นหนึ่งในเกษตรกรในพื้นที่ดังกล่าวที่ได้รับผลกระทบจากการไม่สามารถลำเลียงสินค้าด้านการเกษตรออกสู่ตลาดได้ เมื่อมีการก่อสร้าง เกษตรกรทุกคนต่างพอใจมาก แต่มาติดปัญหาเรื่องรับจ้างทำงานแล้วไม่ได้ค่าจ้างโวยสร้างถนนเร่งด่วน-เบี้ยวจ่ายค่าแรง


นายกมล กล่าวว่าสำหรับถนนเส้นดังกล่าว เป็นโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลแห่งหนึ่งในพื้นที่ อ.ขุนยวม ในโครงการซ่อมแซมถนนเข้าพื้นที่การเกษตรถนน คสล.2 สายทาง กว้าง 3 เมตร ยาว 150 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 450 ตารางเมตร บ้านแม่สุริน หมู่ 3 ต.ขุนยวม อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน งบประมาณ 3 แสนบาท วันเริ่มสัญญาวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 วันสิ้นสุดสัญญาวันที่ 11 ธันวาคม 2563 ผู้รับจ้าง ฉัตรมงคลการค้า


โวยสร้างถนนเร่งด่วน-เบี้ยวจ่ายค่าแรง

ก่อนหน้านั้น เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 แหล่งข่าวจาก ผอ.กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแห่งหนึ่งในพื้นที่ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน ได้ร่อนหนังสือร้องถึงสื่อมวลชน ว่า ตามหนังสือที่ มส. 75303 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เรื่องรายงานการเข้าดำเนินการก่อนสัญญาจ้าง ว่าปัจจุบัน ตนกำลังได้รับการกดดันจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลที่ตนสังกัดอยู่ สืบเนื่องมาจาก ทาง อบต.ได้มีการโครงการก่อสร้างถนน คสล.แห่งหนึ่งในพื้นที่บ้านแม่สุริน หมู่ 3 ต.ขุนยวม อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน


โวยสร้างถนนเร่งด่วน-เบี้ยวจ่ายค่าแรงโดยมี หจก.แห่งหนึ่ง เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างถนนเส้นทางดังกล่าว ตามสัญญาจ้างที่ 23/2564 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 วงเงินค่าจ้าง 300,000 บาท ( สามแสนบาทถ้วน ) เริ่มต้นสัญญาจ้างวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 และ สิ้นสุดสัญญาจ้างในวันที่ 11 ธันวาคม 2563 ระยะเวลา 30 วัน


โวยสร้างถนนเร่งด่วน-เบี้ยวจ่ายค่าแรง


ข้อเท็จจริง ทางเจ้าหน้าที่กองช่าง ได้รับแจ้งการเข้าดำเนินการก่อสร้างก่อนทำสัญญาจ้าง โดยทางสมาชิก อบต.ในพื้นที่บ้านแม่สุริน ได้ส่งภาพการทำงานระหว่างวันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2563 ต่อมา ทางกองช่างได้สั่งให้ผู้ช่วยนายช่างโยธา สั่งให้ หจก.ดังกล่าว หยุดการก่อสร้าง แต่เป็นการสั่งด้วยวาจา ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เนื่องจากเป็นการก่อสร้างก่อนตกลงทำสัญญากับ อบต. แต่ทาง หจก.ดังกล่าว ยังทำงานต่อจนเสร็จในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563


โวยสร้างถนนเร่งด่วน-เบี้ยวจ่ายค่าแรงต่อมาในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ได้มีการประชุมผู้บริหาร และพนักงาน ในการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 จึงแจ้งให้ผู้บริหารในที่ประชุมทราบว่า ผู้รับเหมาได้เข้าดำเนินการก่อสร้างซ่อมแซมถนน คสล.หมู่ 3 บ้านแม่สุริน แล้วโดยที่ยังไม่ได้ทำสัญญาจ้างตามระเบียบการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.2560 รวมถึงผู้รับเหมาไม่ได้มีการแจ้งการเข้าดำเนินการก่อสร้างแต่อย่างใด จึงถือว่าเป็นการดำเนินการไม่ถูกต้องตามระเบียบพัสดุฯ และต่อมาในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 ในส่วนของกองช่าง ได้รับสำเนาสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 23/2564 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 และสำเนาคำสั่งที่ 424/2563 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เป็นคำสั่งแต่ตั้งเป็นผู้ควบคุมงานจ้างและให้ควบคุมงานจ้างตามอำนาจหน้าที่


เรื่องดังกล่าว เป็นการทำงานเสร็จก่อนทำสัญญาจ้าง ผู้ควบคุมงานจึงไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ควบคุมงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 178 ( 1 ) (2 ) (3 ) ดังนั้นในนามของผู้ควบคุมงานจ้างตามคำสั่งที่ 424/2563 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 นั้นจึงบันทึกเสนอต่อคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างเพื่อตรวจสอบตามอำนาจหน้าที่ ในส่วนของการบริหารสัญญาจ้างต่อไปโวยสร้างถนนเร่งด่วน-เบี้ยวจ่ายค่าแรง


แหล่งข่าว กล่าวอีกว่า จากรูปถ่ายที่ได้รับ พบว่าหินและกรวดที่ใช้ในการก่อสร้าง ไม่ได้มาตรฐานตามที่ กำหนด และไม่มีการล้างทำความสะอาดก่อนก่อสร้างอีกด้วยโวยสร้างถนนเร่งด่วน-เบี้ยวจ่ายค่าแรงอย่างไรก็ตาม ต่อมา ทางนายกอบต.คนดังกล่าว ได้ทำหนังสือถึง ผอ.กองช่าง ระบุว่า เป็นโครงการเร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหาให้ราษฎร หมู่ที่ 3 คือโครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร ต้องเป็นไปตามระเบียบพัสดุ ให้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าผู้รับจ้างเข้าไปดำเนินการก่อนทำสัญญาหรือไม่ หากเป็นข้อเท็จจริงเหตุใดช่างควบคุมงานจึงไม่รายงานเหตุดังกล่าวให้กับผู้บริหารทราบเป็นลายลักษณ์อักษร เหตุใดช่างจึงปล่อยให้ล่วงเลยระยะเวลาจนถึงวันที่ 25 พ.ย.2563 และถึงค่อยรายงาน ซึ่งอาจทำให้ก่อเกิดความเสียหายต่อหน่วยงาน เนื่องจากปล่อยให้มีการลงนามในสัญญาจ้างและผู้รับจ้างได้ดำเนินการตามสัญญาแล้ว หากพบว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยประมาทเลินเล่อ จนทำให้ราชการเสียหายให้ดำเนินการทางวินัยทันทีโวยสร้างถนนเร่งด่วน-เบี้ยวจ่ายค่าแรง