ศักดิ์สยาม ซัดกลับ มงคลกิตติ์ บอก ไม่มีล็อกสเปกทำถนนกรมทางหลวง ท้ามีหลักฐานเรียกรับเงินส่วนราชการ ให้ไปแจ้งความดำเนินคดี ลั่น พาดพิงส.ส.รับเหมาก่อสร้าง ต้องระบุตัว เพราะผิดรัฐธรรมนูญ

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ชี้แจงกรณีการล็อคสเปคงานกรมทางหลวงชนบท และเรียกรับสินบน โดยระบุว่าเรื่องนี้ไม่เป็นความจริง ซึ่งสเปคงานของกรมทางหลวงขณะนี้ในอดีตที่ผ่านมามีความเสียหาย ผิวลาดยางไม่มีคุณภาพ ซึ่งต้องดูอุณหภูมิที่ออกจากโรงงานว่าเป็นไปตาม ASTM และ AASHTO หรือไม่ มีการปรึกษาหารือทั้งกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทมาโดยตลอด และได้ข้อสรุป ในเดือนมกราคม ปี 2563 มีหนังสือสั่งการออกไปยังหน่วยงานกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทเพื่อดำเนินการ ยืนยันเป็นการทำตามมาตรฐานไม่ใช่การล็อกสเปคแต่อย่างใด
ส่วนข้อกล่าวหาที่บอกว่าตนนั้นไปแทรกแซงล้วงลูกการทำหน้าที่ของข้าราชการประจำ นายศักดิ์สยาม ระบุว่า เป็นไปตามแผนการบริหารงานตามพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ. 2564 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินฉบับที่ 5 ปี 2545 ที่ระบุไว้ว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคนหนึ่ง เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายเป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ของงานในกระทรวง ให้สอดคล้องกับนโยบายที่คณะรัฐมนตรีได้แถลงไว้ ประกอบกับอำนาจหน้าที่ของคณะรัฐมนตรี รวมไปถึงในมาตรา 8 ได้กำหนดให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดหรือรัฐมนตรีซึ่งกฎหมายกำหนดให้มีหน้าที่กำกับหรือควบคุมกิจการของหน่วยรับงบประมาณ ต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ให้มีการติดตามตรวจสอบและประเมินการทำงานหรือเพื่อการใช้จ่ายงบประมาณเกิดผลสำเร็วสูงสุด

ส่วนข้อกล่าวหาที่บอกว่าตนสั่งการให้เก็บเงินจากส่วนราชการนั้น ขอยืนยันว่าไม่เป็นความจริง และส.ส.มีข้อมูลขอให้ไปแจ้งความดำเนินคดี ซึ่งจะเป็นเรื่องที่มีประโยชน์ และที่มีการพาดพิงถึงส.ส.ในสภานี้เป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง ต้องระบุตัวเพราะเรื่องนี้ผิดรัฐธรรมนูญ

"ศักดิ์สยาม" ซัดกลับ "มงคลกิตติ์" บอก ไม่มีล็อกสเปกทำถนนกรมทางหลวง

"ศักดิ์สยาม" ซัดกลับ "มงคลกิตติ์" บอก ไม่มีล็อกสเปกทำถนนกรมทางหลวง