โรงเรียนสตรีวิทยา 2 สั่งปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ (ฉบับที่ 4) โดยมีสาระสำคัญคือ ทางโรงเรียนได้รับรายงานจากผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.1 จำนวน 1 คน ได้รับการตรวจและพบว่าติดเชื้อโควิด-19 ขณะนี้อยู่ระหว่างที่กระทรวงสาธารณสุขกำลังดำเนินการสอบสวนโรค

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

เป็นรายงานข่าวจากทางโรงเรียนสตรีวิทยา 2 ล่าสุด โดยทาง ดร.กัญญาพัชญ์ กานต์ภูวนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวิทยา 2 ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้ออกประกาศโรงเรียนสตรีวิทยา 2 สั่งปิดสถานศึกษา ด้วยเหตุพิเศษ (ฉบับที่ 4) โดยมีสาระสำคัญคือ ทางโรงเรียนได้รับรายงานจากผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.1 จำนวน 1 คน ได้รับการตรวจและพบว่าติดเชื้อโควิด-19 ขณะนี้อยู่ระหว่างที่กระทรวงสาธารณสุขกำลังดำเนินการสอบสวนโรค
โรงเรียนสตรีวิทยา 2 ประกาศปิดเรียน 7 วัน หลังพบผู้ปกครองติดเชื้อโควิด-19ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดติดเชื้อโควิด-19 และความห่วงใยสุขภาพของนักเรียน ครู บุคลากรของโรงเรียน รวมถึงผู้ปกครอง ทางโรงเรียนสตรีวิทยา 2 ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จึงปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษเป็นเวลา 5 วันทำการ ตั้งแต่วันที่ 19-25 ก.พ. 2564 โดยระหว่างนี้ให้จัดการเรียนการสอนออนไลน์


โรงเรียนสตรีวิทยา 2 ประกาศปิดเรียน 7 วัน หลังพบผู้ปกครองติดเชื้อโควิด-19ด้วยเหตุนี้ ทางโรงเรียนจึงขอให้ปฏิบัติดังนี้


1. ให้นักเรียนเรียนออนไลน์ตามตารางเรียนของนักเรียนณ ที่พักอาศัยของนักเรียน


2. ให้ข้าราชการครู จัดการเรียนการสอนออนไลน์ตามตารางสอนรวมถึงการโฮมรูม ออนไลน์ ณที่พักอาศัยของตนเอง (work from home)

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด