ที่ปรึกษาประธานสภาฯ ยัน ไม่มีเซ็นเซอร์ข้อมูลฝ่ายค้าน เผย ภาพรวมอภิปรายเมื่อวาน ฝ่ายค้านใช้ไปแล้ว 9 ชม. .

นพ.สุกิจ อัตโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยภาพรวมการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่ออภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลเมื่อวานนี้ (17 ก.พ.) ซึ่งเป็นวันแรกว่า ประธานการประชุมทั้ง 3 คนใช้ไป 2 ชั่วโมง 3 นาที 4 วินาที คณะรัฐมนตรีชี้แจงไปแล้ว 7 คน ใช้เวลา 2 ชั่วโมง 20 นาที 22 วินาที ขณะที่พรรคร่วมฝ่ายค้านอภิปรายไปแล้ว 10 คน ใช้เวลาไป 9 ชั่วโมง 46 นาที 16 วินาที เหลือเวลาอีก 32 ชั่วโมง 13 นาที 44 วินาที ด้านพรรคร่วมรัฐบาลใช้เวลาในการประท้วงไป 27 นาที 26 วินาที รวมระยะเวลาในการประชุมวันแรกทั้งหมด 12 ชั่วโมง 34 นาที 4 วินาที 
พร้อมยืนยันว่า สภาไม่มีการเซ็นเซอร์ภาพข้อมูลที่ ส.ส.จะนำมาแสดงบนจอประกอบการอภิปราว และได้กำชับไปแล้วว่า ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจ จะยกเว้นการตรวจสอบสิ่งที่ ส.ส.จะนำมาแสดงบนจอ 
ด้านนายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจช่วงที่ผ่านมา ประธานการประชุมทั้ง 3 คน สลับกันปฏิบัติหน้าที่ โดยสามารถควบคุมการอภิปรายให้อยู่ในญัตติและข้อบังคับได้ ซึ่งการประชุมวันนี้ (17 ก.พ.) จะสิ้นสุดหลังเที่ยงคืนเช่นเดิม