ทนายชื่อดัง "อนันต์ชัย ไชยเดช" และ 7 องค์การคนพิการแห่งชาติ ยื่นหนังสือถึงประธานสภาฯ สอบจริยธรรม "ปารีณา ไกรคุปต์" ดูถูกคนพิการ เป็น ส.ส.แต่ไม่ทำตัวเป็นเยี่ยงอย่างที่ดี

ทนายอนันต์ชัย  ไชยเดช พร้อม 7 องค์การคนพิการแห่งชาติ ยื่นหนังสือพร้อมรายชื่อคนพิการและประชาชน ถึงนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฏร ให้สอบจริยธรรม นางสาวปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ 
สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2564 นางสาวปารีณา ได้โพสต์ข้อความในเฟสบุ๊คส่วนตัวในลักษณะใส่ร้าย เสียดสี น.ส.อรัชพร โภคินภากร หรือ ก้อย ว่าเป็น "ดาราน่าแบ๊ว หรือ ออทิสติก" อันเป็นการเปรียบเทียบกับความพิการของบุคคล (ออทิสติก)ในลักษณะเหยียดหยาม เย้ยหยัน ข่มเหงให้ต่ำตม อันเป็นการบูลลี่คนที่เป็นออทิสติก

ยื่นสอบ "ปารีณา" บูลลี่คนพิการนายอนันต์ชัย บอกว่า การยื่นคำร้องในวันนี้ ถือเป็นการปกป้องสิทธิของคนพิการ เนื่องจากถูกพาดพิงให้ถูกด้อยค่า พร้อมมองว่าการที่ น.ส.ปารีณา เป็นถึงตัวแทนประชาชน ควรทำตัวให้เป็นแบบอย่างที่ดี และให้เกียรติคนอื่น การรวบรวมรายชื่อมาในวันนี้ เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น หากนับรวมผู้ที่ไม่สะดวกในการใช้บัตรประชาชนลงชื่อจะมีจำนวนมากกว่าล้านคน
"รายชื่อเป็นเหมือนเสบียงที่เอาไว้ใช้ต่อสู้ในชั้นศาล วันนี้ผมมีถึง 3 ล้านคนที่อยู่ข้างผม เพราะฉะนั้นผมสู้คุณได้สบาย หลังจากนี้จะดำเนินการต่ออย่างถึงที่สุด"
ทั้งนี้ นายอนันต์ชัย เชื่อว่าการที่มาส่งเรื่องถึงนายชวน หลีกภัย ประธานสภาฯ จะมีความคืบหน้าอย่างแน่นอน เพราะส่วนตัวชื่นชมการทำงานของท่าน และเชื่อว่าน.ส.ปารีณา คงไม่ขอโทษใคร เพราะคงกลัวเสียฟอร์ม เรื่องนี้ต้องจบที่ศาล

ยื่นสอบ "ปารีณา" บูลลี่คนพิการขณะที่นายกสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การเดินทางมายื่นเรื่องในวันนี้ ประกอบด้วย 7 สมาคม จากกรณีที่เกิดขึ้น เห็นว่าเหมือนเป็นการคุกคามต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของคนพิการอย่างร้ายแรงและไม่เป็นธรรมตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 มาตรา 15 ถึงมาตรา 17 และตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติฯ พ.ศ.2556 ข้อ 4 ขัดต่อกฎหมายรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ.2560 มาตรา 4, มาตรา 27 และขัดต่ออนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ ข้อบทที่ 5 และบทที่ 8 ซึ่งคนพิการ, ผู้ดูแลคนพิการ (พ่อ แม่ ด้วย)
"เราคิดเหมือนกันว่า การเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ควรเป็นแบบอย่างที่ดี เราอยากเห็นทุกคนเติบโตได้ในสังคมได้อย่างยั่งยืน อยากให้เรื่องนี้เป็นบรรทัดฐาน ควรต้องเคารพซึ่งกันและกัน"