"ซูเปอร์โพล" เผยผลสำรวจพบคนไทยเกือบ 100% เรียกร้องให้ทุกฝ่ายหยุดทุกการกระทำที่กระทบสถาบันหลักของชาติ โดยเฉพาะการแก้ มาตรา 112 หวั่นบ้านเมืองขัดแย้งแตกแยกหนักกว่าเดิม

30 มกราคม 2564 สำนักวิจัย "ซูเปอร์โพล" เปิดเผยผลสำรวจ เรื่อง "มาตรา 112 กับนักวิชาการ" โดยได้สอบถามความเห็นจากประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ จำนวน 1,677 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 25-29 ม.ค.

โดยผลสำรวจพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ หรือ ร้อยละ 99.7 เสนอให้ทุกฝ่ายหยุดทำอะไรที่กระทบต่อสถาบันหลักของชาติ และหยุดความพยายามแก้ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 ส่วนร้อยละ 97.7 เชื่อว่ามีขบวนการ หรือองค์กรต่างชาติ อยู่เบื้องหลังการเคลื่อนไหวของนักวิชาการ นักการเมืองบางคน ที่พยายามเสนอแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 และกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 97.4 รู้สึกสูญเสียความภาคภูมิใจ เมื่อนักวิชาการ พยายามจะก้าวล่วง ละเมิด คุกคามสถาบันหลักของชาติ


โพลชี้คนไทยเกือบ 100% ค้านแก้ ม.112 หวั่นขัดแย้งใหญ่อย่างไรก็ตาม กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 66.8 ยังเห็นว่ามีระดับความเสี่ยงสูงค่อนข้างมากถึงมากที่สุด ที่จะเกิดความแตกแยกของคนในชาติ ถ้ารัฐบาลทำตามข้อเรียกร้องของนักวิชาการ นักการเมืองบางคน และกลุ่มผู้ชุมนุม ในเรื่องมาตรา 112 โดยมีกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 19.9 ระบุว่า เสี่ยงปานกลาง และร้อยละ 13.3 มองว่า เสี่ยงค่อนข้างน้อย ถึงไม่เสี่ยงเลย

นอกจากนี้ กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 73.9 ภูมิใจค่อนข้างมากถึงมากที่สุดต่อรัฐธรรมนูญของประเทศไทย โดยมีร้อยละ 10.7 ระบุ ภูมิใจค่อนข้างน้อย ถึงไม่ภูมิใจเลย ขณะที่ร้อยละ 64.6 มองว่ารัฐบาลทำงานตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนได้ค่อนข้างมากถึงมากที่สุด ส่วนร้อยละ 21.7 รัฐบาลตอบโจทย์ปานกลาง และร้อยละ 13.7 ระบุว่า รัฐบาลตอบโจทย์ค่อนข้างน้อย ถึงไม่ตอบโจทย์เลย