พิจิตร - คณะสงฆ์-ประชาชนชาวพิจิตร ร่วมกันสวดมนต์ ขอพรองค์หลวงพ่อเพชร พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองพิจิตร ให้ผู้ว่าฯสมุทรสาคร แรงงาน-คนไทยทั้งประเทศ พ้นภัยจากไวรัสโควิด-19

ที่วัดท่าหลวงพระอารามหลวที่ประดิษฐานองค์หลวงพ่อเพชร พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองพิจิตร คณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร และประชาชนชาวจังหวัดพิจิตร ได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อเป็นสิริมงคลมงคล ให้แก่นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคและครอบครัว เพื่อเป็นการร่วมกันน้อมนำบุญกุศลที่ได้ทำมา ส่งผลให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร หายจากอาการเจ็บป่วยจากไวรัสโควิด-19กลับมามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงรวมถึงพี่น้องแรงงานในจังหวัดสมุทรสาคร และคนไทยทั้งประเทศ ให้พ้นภัยจากไวรัสโควิด-19

สวดมนต์ขอให้ผู้ว่าฯสมุทรสาครหายป่วย

สำหรับนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เคยดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2559 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 โดยได้ร่วมพัฒนาจังหวัดพิจิตร และดูแลประชาชนชาวจังหวัดพิจิตร ตลอดการดำรงตำแหน่ง

สวดมนต์ขอให้ผู้ว่าฯสมุทรสาครหายป่วย