9 ข้อควรระวัง เมื่อใส่คอนแทคเลนส์ เพราะบางครั้งเราอาจจะลืมไปว่าไม่ควรทำในชีวิตประจำวัน และ อาจจะมีผลเสียร้ายที่ตามมา .

เลนส์สัมผัส หรือ คอนแทคเลนส์ (Contact Lens) คือผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโพลีเมอร์ หรือวัสดุอื่น ที่มีลักษณะเป็นแผ่นใช้ครอบบนกระจกตา เพื่อแก้ไขความผิดปกติของสายตา หรือใส่เพื่อความสวยงาม และวัตถุประสงค์อื่น

9 ข้อควรระวัง เมื่อใส่คอนแทคเลนส์


มาถึง ข้อควรระวัง...เมื่อใส่คอนแทคเลนส์ โดยเพจเฟซบุ๊ก "มูลนิธิหมอชาวบ้าน" ได้เผยถึง 9 ข้อที่ควรระวังสำหรับผู้ใช้ "คอนแทคเลนส์" มิเช่นนั้นอาจจะมีผลเสียที่ร้ายแรงตามมา
1. ล้างมือให้สะอาดทุกครั้งก่อนสัมผัสคอนแทคเลนส์และดวงตา
2. ทำความสะอาดคอนแทคเลนส์และกล่องใส่คอนแทคเลนส์ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ หรือน้ำยาทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอและถูกต้องตามขั้นตอน
3. อย่าใส่คอนแทคเลนส์ตอนนอน
4. อย่าใส่คอนแทคเลนส์ขณะว่ายน้ำ
5. อย่าใช้น้ำประปา บาดาล น้ำเกลือที่ไม่ได้ฆ่าเชื้อ หรือน้ำลายในการล้าง หรือทำความสะอาดคอนแทคเลนส์
6. อย่าใช้คอนแทคเลนส์ร่วมกับผู้อื่น
7. ไม่ควรใส่คอนแทคเลนส์ต่อเนื่องนานเกิน 810 ชั่วโมงต่อวัน และควรเปลี่ยนคู่ใหม่ตามระยะเวลาที่กำหนด สำหรับคอนแทคเลนส์ชนิดนั้นๆ
8. หลีกเลี่ยงการใช้ยาหยอดตาที่ไม่ได้รับการแนะนำโดยจักษุแพทย์ หรือผู้เชี่ยวชาญในขณะใส่คอนแทคเลนส์
9. หากพบว่ามีอาการผิดปกติ เช่น ตาแดง เจ็บตา มีขี้ตา ตามัว ควรหยุดใส่และไปพบจักษุแพทย์ทันที