นครปฐม -อบต.บางเลน ระดมเจ้าหน้าที่ออกฉีดพ่นหมอกควันและป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออกให้กับพี่น้องประชาชนทั้ง 12 หมู่บ้าน พร้อมให้ความรู้วิธีกำจัดลูกน้ำยุงลาย เพื่อตัดวงจรการระบาดของโรคที่กำลังระบาดในช่วงนี้อย่างต่อเนื่องด้วย

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

เมื่อวันที่ 28  มกราคม 2564 นายธีรชัย ดาวเจริญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน อ.บางเลน จ.นครปฐม ได้ระดมเจ้าหน้าที่ อบต. อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ประชาชน และผู้นำชุมชนทั้ง 12 หมู่บ้าน ออกรณรงค์ให้ความรู้ พร้อมหยอดทรายอะเบตตามภาชนะที่มีน้ำขัง และฉีดพ่นหมอกควันตามแหล่งชุมชน วัด โรงเรียน สวนสาธารณะ บ้านเรือนประชาชน และจุดเสี่ยงไข้เลือดออก ในเขตตำบลบางเลน แบบเคาะประตูบ้านทุกหลังคาเรือน พร้อมทำความสะอาดตามถนนหนทาง และจุดที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

ทั้งนี้ เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ของลูกน้ำยุงลาย ที่จะเป็นพาหะนำเชื้อโรคไข้เลือดออกมาแพร่ระบาดสู่คนแบบปูพรมพร้อมกันโดยฉีดพ่น ตามแหล่งน้ำ คู คลอง ที่มีน้ำขัง และพื้นที่อับชื้น ทั้งยังมีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น เอื้อต่อการแพร่ระบาดของลูกน้ำยุงลาย 

นายธีรชัย ดาวเจริญ นายก อบต.บางเลน ระบุว่า การระดมทั้งภาครัฐ อสม. ประชาชน และผู้นำชุมชนทั้ง 12 หมู่บ้าน ออกรณรงค์ให้ความรู้ หยอดทราย และฉีดพ่นหมอกควันตามบ้านเรือน วัด โรงเรียน และทำความสะอาดชุมชนในครั้งนี้ เพื่อตัดวงจรการแพร่ระบาดของไข้เลือดออกซึ่งเป็นช่วงที่เอื้อต่อการเพาะพันธุ์ของลูกน้ำยุงลายที่จะเป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออกมาระบาดสู่คน ดังนั้น จึงต้องร่วมมือกันเพื่อป้องกันการระบาดให้ครอบคลุมทุกพื้นที่

สำหรับตำบลเลน มี 12 หมู่บ้าน กว่า 2,431 ครัวเรือน มีประชากรกว่า 6,046 คน เพื่อป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออกครั้งนี้ กระจายตามหมู่บ้านชุมชน ทาง อบต.จึงต้องร่วมกับหลายหน่วยงาน ระดมเจ้าหน้าที่ออกทำการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายตามจุดเสี่ยง เช่น สถานที่ราชการ สถานศึกษา สวนสาธารณะ แหล่งชุมชน หรือจุดที่พบผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องพร้อมให้เจ้าหน้าที่ร่วมกับ อสม.ออกรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายตามบ้านเรือนในเชิงรุก โดยการหยอดทรายและคว่ำภาชนะที่มีน้ำขัง พร้อมให้ความรู้วิธีกำจัดลูกน้ำยุงลาย เพื่อตัดวงจรการระบาดของโรคที่กำลังระบาดในช่วงนี้อย่างต่อเนื่องด้วย

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด