ระนอง - ตม.ระนองเร่งผลักดันต่างด้าวชาวเมียนมากลุ่มแรก 158 คนกลับประเทศครั้งแรกในรอบ 3 เดือน หลังรัฐบาลเมียนมาไฟเขียวส่งทูตแรงงานรับตัวผ่านทางเกาะสอง ส่วนอีก 97 คนเตรียมส่งกลับผ่านด่านแม่สอด จ.ตาก

28 มกราคม 2564 ที่ท่าเทียบเรือด่านศุลกากร  ตำบลปากน้ำ อ.เมือง จ.ระนอง เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง 9 หน่วยงานในพื้นที่จ.ระนอง ร่วมกันผลักดันแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมา จากศูนย์ผู้ต้องกักตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดระนอง (ตม.ระนอง) กลุ่มแรกจำนวน 158 คนแบ่งเป็นชาย 135 คน หญิง 16  คนและเด็กอีก5 คน ลงเรือหางยาว จำนวน 13 ลำ เพื่อเดินทางไปยังเกาะสองประเทศเมียนมา   โดยมีจนท.สาธารณสุขจังหวัดระนอง ร่วมกันตรวจคัดกรองโรคเป็นขั้นตอนสุดท้าย

ตม.ระนองเร่งผลักดันเมียนมากลับประเทศครั้งแรก 158 คน


โดยมีนายสมเกียรติ ศรีษะเนตร ผวจ.ระนอง ,ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดระนอง ,ผู้ช่วยทูตแรงงานเมียนมา ประจำประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบูรณาการร่วมกันเพื่อผลักดันกลุ่มแรงงานต่างด้าวกลับประเทศรวมทั้งหมด 9 หน่วยงานด้วยกัน ได้มาส่งแรงงานลงเรือกลับไปยังเกาะสอง โดยมีเรือตรวจการณ์ของตำรวจตรวจคนเข้าเมืองและจนท.ฝ่ายความมั่นคงมาคอยดูแลความปลอดภัย ขณะขบวนเรือแรงงานข้าม น่านน้ำฝั่งไทยไปยังประเทศเมียนมา 

ตม.ระนองเร่งผลักดันเมียนมากลับประเทศครั้งแรก 158 คน


สำหรับการผลักดันแรงงานต่างด้าวกลับวันนี้ จากเดิมมีรายชื่อ166คนแต่พบว่ารายชื่อนั้นซ้ำกันจึงทำให้เหลือรายชื่อเพียง158คน จึงนับเป็นครั้งแรกในรอบ3เดือน ตั้งแต่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19 ทำให้วงรอบการผลักดันแรงงานเมียนมาต้องหยุดชะงักลง

ตม.ระนองเร่งผลักดันเมียนมากลับประเทศครั้งแรก 158 คน


บรรยากาศวันนี้จึงเป็นไปด้วยความดีใจของกลุ่มแรงงานต่างด้าวที่โบกไม้ โบกมือแสดงความขอบคุณ ทางการไทยที่ช่วยทำให้ได้กลับบ้าน เพราะบางคนต้องติดอยู่ที่ศูนย์กักตัวตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดระนอนนานร่วม 5เดือน

ตม.ระนองเร่งผลักดันเมียนมากลับประเทศครั้งแรก 158 คน

อย่างไรก็ตามสำหรับแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมากลุ่มที่สองจำนวน 97 คน นั้นซึ่งส่วนใหญ่มีภูมิลำเนาอยู่ในโซนเหนือของเมียนมาจะถูกผลักดันผ่านช่องทางอ.แม่สอด จ.ตากในอีก2วัน

ตม.ระนองเร่งผลักดันเมียนมากลับประเทศครั้งแรก 158 คน


ส่วนต่างด้าวอีกจำนวน 147คนที่ยังถูกกักตัวที่ศูนย์กักตัวของตม.ระนองนั้นจะ ทยอยผลักดันกลับเมียนมาอย่างต่อเนื่องหลังจากนี้ หรือจะพิจารณาตามวงรอบในระยะ 14-20วันต่อไป

ตม.ระนองเร่งผลักดันเมียนมากลับประเทศครั้งแรก 158 คน

ตม.ระนองเร่งผลักดันเมียนมากลับประเทศครั้งแรก 158 คน