ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น ร่อนจดหมายถึงสมาชิกกำหนดประชุมใหญ่สามัญประจำปี แจ้งผลกำไรสุทธิ กว่า 1,216 ล้านบาท เตรียมปันผลร้อยละ 6 พร้อมโอนทันทีวันที่ 12 ก.พ.

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

28 มกราคม 2564 นายอนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จำกัด ได้มีหนังสือส่งถึงสมาชิกสหกรณ์เรื่องการเตรียมปันผลกำไรให้สมาชิก ประจำปี 2563 โดยระบุว่า คณะกรรมการดำเนินการมีมติกำหนดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น(KICE) สำหรับปีนี้สหกรณ์เรามีกำไรสุทธิ 1,216,596,021.22 บาท ผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีเรียบร้อยแล้ว ซึ่งมากกว่าปีที่ผ่านมา คณะกรรมการมีมติเสนอการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีตามข้อบังคับข้อ 76(4) โดยเสนอให้สมาชิกได้รับเงินปันผล ร้อยละ 6 และเฉลี่ยคืนร้อยละ 17 ส่วนอำนาจการอนุมัติเป็นอำนาจของที่ประชุมใหญ่ ตามข้อบังคับ ข้อ 69(3)


รอปันผลสหกรณ์ครูขอนแก่นกำไร 1,216 ล้าน


เมื่อที่ประชุมใหญ่อนุมัติสหกรณ์จะโอนเงินเข้าบัญชีโดยตรงให้กับสมาชิกทันที จึงยืนยันว่าสมาชิกได้รับเงินปันผล-เฉลี่ยคืนในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 สหกรณ์ได้วางแผนร่วมกับธนาคารกรุงไทยเรียบร้อยแล้ว ยกเว้นท่านใดที่มอบอำนาจให้คณะกรรมการรับแทนโดยไม่ให้โอนเข้าบัญชีหรือบางท่านที่ใช้บริการของธนาคารอื่นซึ่งมิใช่ธนาคารกรุงไทย และจะไม่มีการหักเงินส่วนต่างตามใบเสร็จรับเงินในการปันผลและ เฉลี่ยคืน ในปี 2563 อย่างเด็ดขาดตามที่เคยแจ้งสมาชิกไปแล้ว
รอปันผลสหกรณ์ครูขอนแก่นกำไร 1,216 ล้าน


logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด